Conform de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft NV schade, gevestigd te Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK, adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens die NV Schade ten gevolge van uw bezoek aan de website van NV schade ontvangt. NV schade verwerkt deze gegevens voor het versturen van door u opgevraagde informatie en statistische doelen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website in geaggregeerde vorm vastgelegd. Het betreft hier gegevens zoals de duur van een bezoek, welke pagina's worden bezocht en welke middelen worden gebruikt. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden uit deze informatie.

NV schade zal de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. NV schade zal deze gegevens op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden met uitzondering van de volgende gevallen: een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak, de bescherming van de rechten van de gebruiker van diensten en/of producten van NV schade dan wel om de rechten van NV schade te beschermen, een en ander voorzover in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij in het kader van uw bezoek aan deze website over u verzamelen of verzoeken deze te laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen naar info@nvschade-mt.nl onder vermelding van uw naam en (e-mail)adres.