• 06

  sep

  Het ministerie van Sociale Zaken komt met een reparatieregeling voor werkgevers die ongewild geen eigenrisicodrager voor de WGA meer zijn. Als u in 2016 niet op tijd uw garantieverklaring indiende, dan was u in 2017 geen eigenrisicodrager meer. Wilt u nog wel eigenrisicodrager zijn? Dan kunt u zich alsnog opgeven.

  lees meer
 • 06

  sep

  Sanne van der Valk is bezig met haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De komende jaren gaat ze wetenschappelijk onderzoek doen bij NV schade en diverse gemeentes. Ze onderzoekt of onze aanpak met veel persoonlijk contact bij re-integratie effectief is.

  lees meer
 • 06

  jul

  ​UWV heeft het logingedeelte voor werkgevers vernieuwd. De nieuwe versie zou overzichtelijker moeten zijn en minder gevoelig voor storingen. Daarnaast is de toegankelijkheid voor onder meer blinden en slechtzienden verbeterd.

  lees meer
 • 28

  jun

  De arbeidsongeschiktheids-adviseurs van NV schade bezochten afgelopen maand TCR Nederland voor een informatiebijeenkomst. TCR valt sinds kort onder de CAO motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. De daarbij horende personeelsregelingen waren ook nieuw voor TCR. Daarom verzorgden de adviseurs een goedbezochte uitleg van onder meer de WIA-werknemersverzekering van NV schade.

  lees meer
 • 23

  jun

  UWV maakte bekend dat het minimumloon omhoog gaat vanaf 1 juli. NV schade werkt eens per jaar de rekenregels bij en neemt dit daarom vanaf het nieuwe jaar mee. Het nieuwe minimumloon voor onze berekeningen wordt 20.287,58 euro in 2018. 

  lees meer
 • 16

  jun

  Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Preventie van arbeidsongeschiktheid krijgt hierbij een nog centralere plaats. De vernieuwde wet vraagt meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbeidsomstandigheden. Voor de minimale dienstverlening van arbodiensten komt er een voorbeeldcontract. Verder krijgt de ondernemingsraad meer te zeggen over het arbobeleid.

  lees meer