• 16

  jun

  Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Preventie van arbeidsongeschiktheid krijgt hierbij een nog centralere plaats. De vernieuwde wet vraagt meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbeidsomstandigheden. Voor de minimale dienstverlening van arbodiensten komt er een voorbeeldcontract. Verder krijgt de ondernemingsraad meer te zeggen over het arbobeleid.

  lees meer
 • 11

  jul

  Per 1 januari 2017 wijzigt de wet BEZAVA (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters). U bent als eigenrisicodrager van de WGA al verantwoordelijk voor het WGA-risico en re-integratie van uw vaste werknemers. Vanaf 1 januari 2017 bent u dat ook voor uw tijdelijke werknemers. 

  lees meer