• 07

    dec

    Voor de berekening van wettelijke premies en uitkeringen voor de WAO en WIA wordt een maximum loon aangehouden.Dit is het maximum SV-loon. UWV stelt dit bedrag jaarlijks per vast. Het maximum SV-jaarloon is per 1 januari 2016 € 52.763.

    lees meer