26

Jul

Laat u geld liggen?

Heeft u een zieke werknemer in dienst? Dan kunt u via de no-riskpolis van UWV een compensatie krijgen.

Met deze regeling;

  kunt u een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer krijgen;
  hoeft u geen hogere premie te betalen als uw werknemer in de WGA komt.

Hierdoor is het makkelijker voor u om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Uit onderzoek van UWV blijkt dat veel werkgevers geld laten liggen. Doe dus een beroep op deze polis.
 Op de website van UWV leest u meer over de no-riskpolis.