23

Jun

Minimumloon stijgt vanaf 1 juli

UWV maakte bekend dat het minimumloon omhoog gaat vanaf 1 juli. NV schade werkt eens per jaar de rekenregels bij en neemt dit daarom vanaf het nieuwe jaar mee. Het nieuwe minimumloon voor onze berekeningen wordt 20.287,58 euro in 2018. 

Sociale verzekeringsloon stabiel

UWV gaf ook aan dat het sociale verzekeringsloon op 53.701 euro blijft staan. NV schade gebruikt dit maximum SV-loon voor de berekening van de premie en van de uitkering uit de WIA-werknemersverzekering.

Lees meer