06

Sep

Ongewild gestopte eigenrisicodrager WGA krijgt nieuwe kans

 

Het ministerie van Sociale Zaken komt met een reparatieregeling voor werkgevers die ongewild geen eigenrisicodrager voor de WGA meer zijn. Als u in 2016 niet op tijd uw garantieverklaring indiende, dan was u in 2017 geen eigenrisicodrager meer. Wilt u nog wel eigenrisicodrager zijn? Dan kunt u zich alsnog opgeven. Vanaf 1 juli 2018 kunt u dan mogelijk weer eigenrisicodrager worden.

Meer tijd voor garantieverklaring

Sommige werkgevers konden in 2016 niet op tijd regelen dat hun verzekeraar of bank een garantieverklaring voor hen indiende. Zij moesten hun WGA-risico ongewild voor drie jaar via UWV verzekeren. Voor deze groep wil het ministerie van Sociale Zaken een uitzondering maken. Als u voor 1 januari 2017 een correcte nieuwe aanvraag doet, dan kunt u al op 1 juli 2018 opnieuw eigenrisicodrager worden. Normaal zou u drie jaar moeten wachten voor u weer een aanvraag kunt doen.

Wat kunt u doen als u weer eigenrisicodrager wilt worden?

Als u valt onder deze regeling, dan moet u zelf een nieuwe aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Zij vragen u aan te tonen dat u voor 1 januari 2017 bij ons heeft aangegeven dat u eigenrisicodrager wilde blijven. Daarvoor kunt u ook contact met ons opnemen. De garantieverklaring kunt u ook weer bij ons aanvragen.

Meer lezen