21

Nov

Premies NV schade lager of gelijk in 2018

WIA-werknemersverzekering wordt goedkoper

NV schade kan in 2018 de premies verlagen of gelijk houden. Dit is omdat NV schade verwacht dat komend jaar meer mensen zullen herstellen of doorstromen.

Scherpere premie WIA-werknemersverzekering

De premie voor 2018 is lager dan vorig jaar: 0,759% van het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon. Daarvan is 0,064% voor de WIA-bodem- en 0,695%‚Äč voor de WIA-hiaatverzekering.

Medewerkers in de metaal-, techniek- en automotive-bedrijfstak zijn vanuit hun cao verzekerd bij NV schade. De lagere premie is daarmee een bescheiden meevaller voor veel werkgevers en werknemers in deze branche.

Premie vrijwillige verzekeringen stabiel

De WIA-excedentverzekering is de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medewerkers die tussen het maximum sociale verzzekeringsloon en 100.000 euro per jaar verdienen. De premie hiervan blijft gelijk op 2,3% van het brutoloon. Daarvan is 0,017% voor de WIA-bodem- en 2,283% voor de WIA-hiaatverzekering.

Eigenrisicodragers voor de WGA kunnen zich verzekeren met de WGA-basisverzekering van NV schade. De premie hiervan blijft gelijk op 0,865% in 2018.

Begeleiding arbeidsongeschikte medewerkers loont

NV schade investeert in een grondige en menselijke begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers. Dit levert een lagere premie op doordat meer arbeidsongeschikte medewerkers hun draai weer vinden in een baan.