18

Oct

Premies NV schade lager of gelijk in 2019

De nieuwe premies zijn bekend. Ook in 2019 kunnen we de premies weer verlagen of gelijk houden. 

Premie WIA-werknemersverzekering lager

De premie is lager dan vorig jaar. Dit is omdat we verwachten dat meer arbeidsongeschikte mensen zullen herstellen of doorstromen. De premie is 0,730% van het brutoloon. Hiervan is 0,064% voor de WIA bodemverzekering en 0,695% voor de WGA-hiaatverzekering. We berekenen de premie over het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon). In 2019 is dit € 55.927 per jaar.

Premie vrijwillige verzekering blijft gelijk

De premie van de WIA-excedentverzekering blijft al vijf jaar gelijk op 2,3%. Hiervan is 0,017% voor de WIA-bodemverzekering. De overige 2,283% is voor de WGA-hiaatverzekering bij 35-100% arbeidsongeschiktheid. Deze premie berekenen we over het brutoloon vanaf het maximum SV-loon tot maximaal €100.000. 

Eigenrisicodragers voor de WGA kunnen zich verzekeren met de WGA-basisverzekering van
NV schade. De premie hiervan blijft ook gelijk op 0,865% in 2019.

NV schade helpt meer mensen aan een baan

We vinden het belangrijk mensen met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van hun draai. Daarom begeleiden we mensen persoonlijk bij het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk. Hierdoor hebben meer mensen een baan gevonden en kan de premie ook dit jaar omlaag