06

Jul

UWV vernieuwt werkgeversdeel website

UWV heeft het logingedeelte voor werkgevers vernieuwd. De nieuwe versie zou overzichtelijker moeten zijn en minder gevoelig voor storingen. Daarnaast is de toegankelijkheid voor onder meer blinden en slechtzienden verbeterd.

Makkelijker machtigen

Na klachten is ook het machtigen van collega’s en intermediairs voor diensten van UWV aangepakt. Werkgevers kunnen nu zelf sneller en makkelijker anderen machtigen.

Meer lezen