06

Sep

Interview: 'We moeten nog grondiger testen'

Sanne van der Valk onderzoekt re-integratiedienstverlening bij NV schade

Onderzoeker Sanne van der Valk Sanne van der Valk is bezig met haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De komende jaren gaat ze wetenschappelijk onderzoek doen bij NV schade en diverse gemeentes. Ze onderzoekt of onze aanpak met veel persoonlijk contact bij re-integratie effectief is.

Wat ga je doen in je onderzoek?
‘Ik ga bij NV schade en verschillende gemeentes kijken naar het effect van regelmatig persoonlijk contact met langdurig werklozen en arbeidsongeschikten. Mijn begeleider ontwikkelde een methode waarvan we uit de theorie verwachten dat die  betere resultaten oplevert bij re-integratie van bijstandsgerechtigden. Daarbij staat - algemeen gezegd -frequent, intensief en persoonlijk (FIP) contact centraal. Daarnaast houdt het in dat klanten een vast aanspreekpunt hebben. Uit ons pilot-onderzoek lijkt dat effect te hebben, maar we moeten dat nog grondiger testen. Bij NV schade gebruiken ze deze methode niet, maar er is wel veel overlap in de aanpak.’

Wat ga je meten?
‘We onderzoeken eigenlijk of we de theoretische verwachting in de praktijk terug gaan vinden. Worden mensen met een uitkering maatschappelijk en arbeidsmatig actiever door deze aanpak? Hierbij vergelijken we onder andere het aantal mensen dat weer gaat werken in twee groepen: klanten die een persoonlijke benadering ontvangen en klanten die geen of een andersoortige benadering ontvangen. We willen niet alleen kijken of het persoonlijk benaderen werkt, maar ook hoe en waarom het werkt. Hierbij willen we ook aandacht besteden aan het welzijn van klanten.'

NV schade is wel een vreemde eend in de bijt tussen de gemeentes.
‘Ik denk dat het wel meevalt, NV schade is net als de gemeentes veel bezig met het effect van een persoonlijke benadering. Nu door de Participatiewet veel verantwoordelijkheid bij gemeentes ligt, liggen er bij gemeentes vragen over wat effectief is en hoe zij hun groep bijstandsgerechtigden zo goed mogelijk kunnen helpen. De gemeentes en NV schade kunnen daarin volgens mij van elkaar leren, omdat iedere aanpak net weer iets anders is.'

Hoe kom je eigenlijk bij NV schade terecht?
'De directeuren van NV schade ontmoetten mijn promotiebegeleider Menno Fenger op een congres. Mijn promotor presenteerde daarbij de resultaten voortgekomen uit het FIP-onderzoek bij ISD Brabantse Wal. Dit vormde aanknopingspunt voor de directeuren van NV Schade om met mijn begeleider in gesprek te treden.'

Hoe is het voor een onderzoeker om in opdracht van een bedrijf te werken?
'Als onderzoeker moet je altijd kritisch zijn. In een onderzoek kun je altijd iets vinden wat niet uitkomt voor een bedrijf. Gelukkig is mijn indruk dat NV schade openstaat voor mijn onderzoek, wat er dan ook uitkomt. NV Schade geeft mij de indruk dat ze niet louter meedoen om wetenschappelijk te laten onderstrepen wat al goed gaat, maar vooral om hun dienstverlening te verbeteren met het oog op hun klanten.'

Meer lezen