Cao AvIM staat voor Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek. In deze cao staan de afspraken die de Vakraad Metaal en Techniek heeft gemaakt op het gebied van arbeidsongeschiktheid. In deze cao is opgenomen dat werknemers automatisch verzekerd zijn tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid met de WIA-werknemersverzekering van NV schade.

Klik hier om de cao AvIM (2014 - 2018) te downloaden.

Zodra de versie voor 2019 beschikbaar komt zal deze hier ook te vinden zijn.