Wij vinden het belangrijk dat u onze producten goed begrijpt en dat onze dienstverlening aansluit op uw behoefte en verwachtingen. Om u nog beter van dienst te zijn, toetsen we dit jaarlijks. Tijdens dit onderzoek kijken we of onze klanten onze producten begrijpen, of onze verzekeringen geschikt zijn en of onze dienstverlening van goede kwaliteit is.

Met onze verzekeringen en dienstverlening hebben wij het Keurmerk Klantgericht Verzekeren behaald. Regelmatig vindt een herkeuring plaats door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars. Zij kijkt dan of wij nog steeds aan alle eisen voldoen. Zodat de dienstverlening en producten die u afneemt van goede kwaliteit zijn.

Het KKV meet klantgerichtheid aan de hand van drie onderdelen:

  1. Begrijpen onze klanten ons product?
    Het keurmerk onderzoekt of alle communicatie-uitingen helder, transparant, begrijpelijk en duidelijk zijn. Krijgen medewerkers coaching op schrijfvaardigheid en is informatie altijd goed vindbaar?
  2. Is het product is geschikt voor onze klanten?
    Doorlopen nieuwe producten een gecontroleerd ontwikkelingsproces? Het keurmerk onderzoekt of een product toegevoegde waarde heeft voor onze klanten. Regelmatig kijkt het of bestaande producten nog passen bij de wensen van onze klanten.
  3. Is onze dienstverlening van optimale kwaliteit?
    Houdt NV schade zich aan de reactietermijnen? Krijgt een klant bericht wanneer een reactietermijn niet gehaald kan worden? Is er een klachtenbeleid? Is het duidelijk welke stappen een aanvraag voor een uitkering doorloopt? Is het voor een klant duidelijk hoeveel een telefonisch gesprek kost en wat de wachttijd is?

Naast deze drie onderdelen is het belangrijk dat we een kwaliteitssysteem hebben. Het kwaliteitssysteem is gericht op verbetering, nu en in de toekomst. Het kwaliteitsbeleid van NV schade wordt regelmatig getoetst om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Er wordt een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden. Verbeterpunten die hieruit naar voren komen zijn de basis voor de aanpassingen die we uitvoeren. Daarnaast hebben wij een beleggingsbeleid en fraudebeleid opgesteld.

Wij vinden het belangrijk om te weten of u zich goed geholpen voelt. Heeft u suggesties of vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U krijgt meestal binnen 2-10 werkdagen een reactie.