Is uw werknemer langer dan 42 weken ziek? Geef dit dan door aan UWV en NV schade.
Bij ziekmelding ontvangen wij graag:

 • de naam van uw werknemer;
 • de eerste ziektedag;
 • het werknemersnummer of BSN.

U kunt uw werknemer op de volgende manieren ziek melden:

 • stuur een mail naar info@nvschade-mt.nl met het onderwerp ‘42e-weeksmelding’;
 • bel via 070 316 08 34;
 • stuur een brief naar NV schade.
  Antwoordnummer 16062
  2501 VE Den Haag

Wij sturen u uiterlijk binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging.


 Lees wat u kunt verwachten na twee jaar ziekte
 Lees meer over de eerste twee jaar ziekte

 

De eerste twee jaar dat uw werknemer niet kan werken, wordt de periode van ziekte genoemd. In deze periode betaalt u het loon van uw werknemer door. Dit is geregeld in de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

 • In de eerste zes maanden betaalt u 100% van het oude loon van uw werknemer.
 • De anderhalf jaar daarna betaalt u 90%.

Dat is zo afgesproken in de cao. Na twee jaar hoeft u uw medewerker niet meer te betalen. UWV neemt de betaling nu over. 

 Lees meer over de eerste twee jaar ziekte
 Lees wat u kunt verwachten na twee jaar

Wat als ik eigenrisicodrager voor de WGA ben?

Als u eigenrisicodrager bent, bent u langer verantwoordelijk voor uw arbeidsongeschikte werknemer. U moet hun uitkering betalen en u met uw werknemer inzetten voor een geslaagde re-integratie.

 Lees meer over eigenrisicodragerschap

In de eerste twee jaar dat uw werknemer ziek is, bent u verantwoordelijk voor het doorbetalen van het loon van uw werknemer. Ook bent u verantwoordelijk om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Wanneer uw werknemer door ziekte of een ongeval langer dan zes weken niet kan werken, krijgt u te maken met de wet Verbetering Poortwachter. Deze wet zorgt ervoor dat u zich samen met uw werknemer inzet om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit wordt re-integratie genoemd. Dit doen jullie door de verschillende stappen te doorlopen die in deze wet zijn opgenomen. Welke stappen dat precies zijn? Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor meer informatie. Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

Is uw werknemer langer dan twee jaar ziek? Dan wordt uw werknemer gekeurd door UWV en wordt vastgesteld voor hoeveel procent hij of zij arbeidsongeschikt is. Mogelijk krijgt uw werknemer na de eerste twee jaar ziekte een uitkering van UWV en/of een aanvullende uitkering van NV schade. Hoeveel dat per maand is? Dat hangt af van hoeveel procent uw werknemer arbeidsongeschikt is verklaard door UWV.

Is uw werknemer bij NV schade verzekerd met de WIA-werknemersverzekering? Mogelijk vullen wij het inkomen aan. Naast een aanvulling op het inkomen, vinden wij het belangrijk u en uw werknemer te begeleiden in de periode waarin uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt. Onze Adviseurs Arbeidsongeschiktheid en Casemanagers staan daarom voor u klaar.

Mijn werknemer is 35% of minder arbeidsongeschikt verklaard
Uw werknemer heeft geen recht op een uitkering van UWV. U kijkt samen met uw werknemer naar de mogelijkheden voor een aangepaste functie of werkplek. Wanneer uw werknemer bij NV schade is verzekerd, krijgt hij mogelijk een uitkering uit de WIA-werknemersverzekering.

Mijn werknemer is 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard
Uw werknemer krijgt te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon: de WGA-uitkering of de IVA-uitkering. De WGA-uitkering ontvangt uw werknemer als hij of zij (in de toekomst) nog kan werken. De IVA-uitkering ontvangt uw werknemer wanneer hij of zij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij of zij weer gedeeltelijk of volledig aan het werk gaat. Dit wordt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt genoemd.

De afgelopen twee jaar heeft u het loon van uw werknemer doorbetaald. Na twee jaar stopt uw betalingsplicht. Mogelijk krijgt uw werknemer nu een uitkering van UWV en/of een uitkering van NV schade.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Wanneer uw werknemer in aanmerking komt voor een uitkering, blijft u zelf verantwoordelijk voor het doorbetalen van uw werknemer. Kijk op de pagina Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA voor meer informatie.

Wanneer uw werknemer recht heeft op een uitkering, moet u of uw werknemer deze aanvragen bij UWV.

Mijn werknemer is 88 weken ziek Mijn werknemer is 93 weken ziek Ik ben 104 weken ziek
Uw werknemer ontvangt een brief van UWV over de keuring. Heeft uw werknemer recht op een uitkering? Deze moet uiterlijk in de 93e week worden aangevraagd. U stopt nu met het betalen van het loon van uw zieke werknemer. UWV en NV schade zorgen in de meeste gevallen voor een uitkering.

 

Deze WGA-uitkering moet uiterlijk in de 93e week dat uw werknemer ziek is worden aangevraagd. Dit kan via de website van UWV. Er moeten verschillende stappen doorlopen worden om deze uitkering aan te vragen. Kijk op de website van UWV voor een overzicht van deze stappen. Niet alleen moet uw werknemer een uitkering aanvragen bij UWV, de uitkering van NV schade moet  ook zelf aangevraagd worden. Aanvragen van een uitkering bij NV schade kan via onze online aanvraagformulieren. Deze kunt u hier downloaden.

In de cao is opgenomen dat uw werknemer automatisch is verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen, tot wel 70% van het inkomen dat uw werknemer gewend was. Met de WIA-werknemersverzekering is uw werknemer verzekerd tot het maximum SV-loon (in 2019: € 55.927).

Verdient uw werknemer meer dan € 55.927? Dan is het loon boven dit bedrag niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u de aanvullende WIA-excedentverzekering of de WIA-excedentverzekering Top afsluiten voor uw werknemer.

Wij vinden het belangrijk u en uw werknemer te begeleiden bij arbeidsongeschiktheid. Onze Adviseurs Arbeidsongeschiktheid en casemanagers staan voor u klaar. U kunt onze adviseurs en Casemanagers op werkdagen telefonisch bereiken op 070 316 08 34 of u kunt een e-mail sturen naar ao-adviseur@nvschade-mt.nl.

Wat doet de Adviseur Arbeidsongeschiktheid?
Wanneer uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, moet u veel regelen. U kunt bij de adviseur arbeidsongeschiktheid terecht met uw vragen. Ook kan de Adviseur Arbeidsongeschiktheid u helpen met bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Dit is een gratis dienst.

Wat doet de Casemanager?
De Casemanager helpt uw werknemer om weer aan het werk te komen. Samen met u en uw werknemer en een re-integratiebureau kijken we naar de mogelijkheden. Dit kan zijn bij u of bij een andere werkgever. Dit is een gratis dienst.

Veel werkgevers vragen of ze hun overzichten digitaal kunnen inzien. Op het moment kunt u nog niet inloggen bij NV schade. E-facturering kunnen we helaas nog niet bieden. U krijgt van ons een uitnodiging wanneer u dit wel kunt gaan gebruiken. Facturen kunt u al wel inzien op MN Verzekeringen Online.

 

Wanneer uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan hij of zij in sommige gevallen nog bij u werken. Onze casemanagers staan klaar om uw werknemer te helpen weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. Samen met u, uw werknemer en een re-integratiebureau kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u eigenrisicodrager voor de WGA worden? U bent nu verplicht de WGA-basisverzekering van uw arbeidsongeschikte werknemer te betalen. Ook bent u verantwoordelijk om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen.

U kunt zich hiervoor verzekeren bij NV schade. U kunt via het aanvraagformulier een offerte aanvragen. Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de WGA-basisverzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer uw werknemer door ziekte of ongeval langer dan twee jaar niet kan werken, wordt hij of zij door UWV gekeurd op arbeidsongeschiktheid en heeft mogelijk recht op een WGA-uitkering van UWV.

Omdat u eigenrisicodrager bent, wordt de WGA-uitkering die UWV aan uw werknemer betaalt bij u in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2017 geldt dit niet alleen voor uw werknemers in vaste dienst maar bent u wettelijk verplicht ook de WGA-uitkering van werknemers in tijdelijke dienst te betalen. Daarnaast bent u de eerste tien jaar verantwoordelijk om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Dit wordt re-integratie genoemd.

U kunt ervoor kiezen om een WGA-basisverzekering bij NV schade af te sluiten. U kunt dan de kosten van de WGA-uitkering bij NV schade declareren. Ook helpt onze casemanager u bij de re-integratie van uw werknemer. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is.

Wanneer u eigenrisicodrager bent, betaalt u alleen basispremie voor de WGA in de Werkhervattingsklas. U kunt bij NV schade een WGA-basisverzekering afsluiten. Vanaf 2017 brengt dit de volgende voordelen mee:

 • uw WGA-risico voor vaste en tijdelijke werknemers is verzekerd;
 • wij vergoeden en begeleiden u bij de re-integratie van uw (ex) werknemer;
 • u krijgt een overzichtelijke verzekeringsperiode van een jaar.

Kijk op de pagina Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA voor meer informatie over onze verzekeringen. 

Ieder jaar berekenen we hoe hoog de premie is. De premie berekenen we over het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. 

Premie 2019

Hieronder vindt u de premies van 2019;

WIA-werknemersverzekering

 • De premie is 0,730% van het brutoloon van uw werknemer tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 55.927 in 2019.) Hiervan is 0,064% voor de WIA bodemverzekering en 0,695% voor de WGA-hiaatverzekering
 • U houdt maximaal de helft in op het brutoloon van uw werknemer, 0,365%.
 • U draagt minimaal de helft zelf bij, 0,365%.

WIA-excedentverzekering

 • De premie is 2,3% van het brutoloon tussen het maximum sociale verzekeringsloon (€ 55.927 in 2019) en €100.000.
  Hiervan is 0,017% voor de WIA-bodemverzekering. De overige 2,283% is voor de WGA-hiaatverzekering bij 35-100% arbeidsongeschiktheid.
 • U mag de hele premie inhouden op het brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.

WIA-excedentverzekering Top

 • De premie hangt af van de leeftijd en loon van uw werknemer. Het gaat om een percentage van het loon tussen €100.000 en €300.000
 • U mag de hele premie inhouden op het brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.

WGA-basisverzekering

 • De premie is 0,865% van het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 55.927 in 2019.)
 • U houdt maximaal de helft van de premie in op het nettoloon.
 • U draagt zelf minimaal de helft bij.

Ieder jaar berekenen we hoe hoog de premie is. We berekenen de premie over het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. 

Premie 2018

Hieronder vindt u de premies van 2018:

WIA-werknemersverzekering
 • De premie is 0,759% van het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018.)
 • U houdt maximaal de helft in op het brutoloon van uw werknemer, 0,3795%.
 • U als werkgever draagt daarnaast minimaal de helft bij, 0,3795%.
WIA-excedentverzekering
 • De premie is 2,3% van het brutoloon tussen het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018) en €100.000.
 • U houdt maximaal de hele premie in op het brutoloon van uw werknemer, 2,3%
 • U en uw werknemer spreken samen af hoe u de premie verdeelt.
WIA-excedentverzekering Top
 • De premie hangt af van de leeftijd en het loon van de werknemer. Het gaat om een percentage van het loon tussen €100.000 en €300.000.
 • U houdt maximaal de hele premie in op het brutoloon van uw werknemer.
 • U en uw werknemer spreken samen af hoe u de premie verdeelt.
WGA-basisverzekering
 • De premie is 0,865%van het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018.)
 • U houdt maximaal de helft van het premiebedrag in op het nettoloon van uw werknemer.
 • U als werkgever draagt daarnaast minimaal de helft bij.

 

Bekijk de premie in 2017.

De premie bedraagt 0,730% van het bruto jaarloon van uw medewerker. Voor de WIA-werknemersverzekering mag u maximaal 0,365% van de premie inhouden op het brutoloon. De premie wordt geheven over het maximum SV-loon (sociale verzekeringsloon). Het maximum SV-loon voor 2019 is € 55.927.

Premie bij loon rond minimumloon

Verdienen uw werknemers rondom het minimum loon? Dan moet u rekening houden met andere regels voor het inhouden van de premie van de WIA-werknemersverzekering. De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bepaalt dat een werknemer door inhouding niet onder het minimumloon mag uitkomen.

Werkgevers blijven wel verplicht de volledige premie te betalen. Door de WAS kan het dus voorkomen dat u meer dan het werkgeversdeel zelf moet betalen. Dat kan zelfs oplopen tot de hele premie.

Premie oudere werknemers

Voor oudere medewerkers betaalt u minder. Deze premiekorting hangt af van de AOW-leeftijd van uw medewerker.

 • Heeft uw medewerker een AOW-leeftijd onder de 67 jaar? Dan gaan we daarvan uit.
 • Heeft uw medewerker een AOW-leeftijd van 67 jaar of hoger? Dan tellen we terug vanaf 67 jaar.

Van 62 tot 24 maanden voor de AOW-leeftijd betaalt u 0,071%.
De laatste 24 maanden voor de AOW-leeftijd betaalt u geen premie.

Premie bij UWV-uitkering

Bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid van uw werknemer betaalt u 0,659%.
Als uw werknemer een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt, betaalt u geen premie. 

Voor de WIA-excedentverzekering mag u de premie van 2,3% maandelijks inhouden op het brutoloon van uw werknemer tussen € 55.927 en € 100.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf andere afspraken maken. 

Premie oudere werknemers

De laatste 24 maanden voor de AOW-leeftijd betaalt u geen premie meer.

Premie bij UWV-uitkering

Als uw werknemer 15%-35% arbeidsongeschikt raakt, betaalt u minder: 2,283%. Als uw werknemer een WGA- of een IVA-uitkering krijgt van UWV, betaalt u geen premie.

Heeft u een WIA-excedentverzekering Top afgesloten voor uw werknemer? De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd en het loon van uw werknemers die in aanmerking komen voor de WIA-excedentverzekering.

U houdt deze premie in op het loon vanaf € 100.000 tot € 300.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

Premie bij UWV-uitkering

U betaalt geen premie voor de WIA-excedentverzekering Top als u een WGA- of IVA-uitkering krijgt van UWV.
 

De premie van de WGA-basisverzekering bedraagt 0,865% van het brutoloon. Van dit bedrag mag u maximaal de helft inhouden op het nettoloon van uw werknemer.

Premie oudere werknemers

vanaf 24 maanden voor de AOW-leeftijd van uw medewerker betaalt u geen premie meer.

Wanneer u een nieuwe werknemer in dienst krijgt, moet u deze aanmelden via www.inzendportaal.nl. Na aanmelding is uw werknemer direct verzekerd tegen inkomstenverlies inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Hierover sturen wij uw werknemer binnen tien dagen een brief.

Heeft u nog geen toegang tot het inzendportaal? Ga dan naar www.inzendportaal.nl en kies uw situatie bij ‘Ik wil inzendportaal gebruiken’. U kunt ook bellen met 088 0079805 of een e-mail sturen naar info@inzendportaal.nl.

Als uw werknemer uit dienst gaat, moet u hem of haar zelf afmelden via www.inzendportaal.nl. De verzekering wordt dan beëindigd. De premiebetaling stopt nu. Hierover sturen wij uw werknemer een brief. In deze brief staan ook de eventuele gevolgen voor de uitkering.

Heeft uw werknemer recht op een uitkering van NV schade? Dan ontvangt u maandelijks de uitkering van ons. Rond de 25e van de maand staat het bedrag op uw rekening. Wij sturen u ook elke maand een specificatie.

U betaalt de uitkering aan uw werknemer. U dient de uitkering vervolgens op dezelfde manier als de looninhouding te verwerken. U maakt het netto bedrag van het loon en de netto uitkering over aan uw werknemer.

U ontvangt een vergoeding voor de werkgeverslasten van ons. Elk jaar sturen wij u in de eerste week van februari een bericht over de hoogte van de vergoeding voor de werkgeverslasten van dat jaar.

Werknemers binnen de Metaal & Techniek en Automotive branche zijn verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Uw deelname aan deze verzekering is in de cao AvIM vastgelegd.

Uw werknemers zijn met deze verzekering verzekerd tegen inkomsten verlies bij arbeidsongeschiktheid. Zolang uw bedrijf bestaat en onder de Metaal & Techniek of Automotive branche valt, neemt u deel aan deze verzekering. U kunt de WIA-werknemersverzekering niet voor uw werknemers opzeggen. Uw werknemers kunnen eventueel individueel wel de verzekering opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna is uw werknemer voor twaalf maanden verzekerd. Na twaalf maanden is de verzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand.

Heeft u een aanvullende verzekering bij NV schade, zoals de WIA-excedentverzekering, de WIA-excedentverzekering Top of de WGA-basisverzekering? Deze zijn wel opzegbaar. Opzeggen kan aan het eind van de eerste contractperiode. Stuur ons dan een brief of e-mail (info@nvschade-mt.nl) en vermeld:

 • welke verzekering u wilt stoppen;
 • op welke datum u de verzekering wilt stoppen;
 • uw werkgeversnummer.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging.

Het adres:
NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken
Antwoordnummer 16062
2501 VE  Den Haag

Wanneer uw werknemer voor 1 januari 2004 ziek is geworden, heeft hij of zij nog te maken met de WAO-regeling van UWV. Deze WAO-regeling is nu vervangen door de WIA-regeling.

Wanneer u een werknemer in dienst neemt die al lange tijd arbeidsongeschikt is, krijgt u te maken met speciale financiële regelingen. Zo krijgt u premiekorting en mogelijk een vergoeding voor het aanpassen van een werkplek. U leest hier meer informatie over op de website van UWV.

De WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot één verzekering: de WIA-werknemersverzekering. Alle werknemers in de Metaal en Techniek en Automotive branche die bij NV schade een WIA-bodem en/of een WGA-hiaatverzekering hadden, zijn sinds 1 januari 2015 verzekerd met de WIA-werknemersverzekering. Deze verandering heeft geen invloed op de uitkering van uw werknemer. Met de WIA-werknemersverzekering zijn werknemers verzekerd tegen inkomstenverlies bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 80%.