Wanneer uw werknemer door ziekte of ongeval langer dan twee jaar niet kan werken, wordt hij of zij door UWV gekeurd op arbeidsongeschiktheid en heeft mogelijk recht op een WGA-uitkering van UWV.

Omdat u eigenrisicodrager bent, wordt de WGA-uitkering die UWV aan uw werknemer betaalt bij u in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2017 geldt dit niet alleen voor uw werknemers in vaste dienst maar bent u wettelijk verplicht ook de WGA-uitkering van werknemers in tijdelijke dienst te betalen. Daarnaast bent u de eerste tien jaar verantwoordelijk om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Dit wordt re-integratie genoemd.

U kunt ervoor kiezen om een WGA-basisverzekering bij NV schade af te sluiten. U kunt dan de kosten van de WGA-uitkering bij NV schade declareren. Ook helpt onze casemanager u bij de re-integratie van uw werknemer. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is.