Korter dan 2 jaar ziek

 

Als uw werknemer ineens niet meer (volledig) kan werken, komt er een hoop op u af. U leest hier over wat u kunt verwachten in de eerste twee jaar dat uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u moet regelen.

De eerste twee jaar dat uw werknemer niet kan werken, heet ook wel de periode van ziekte. In deze periode betaalt u het loon van uw werknemer door. Dit is geregeld in de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Hoe lang betaal ik het loon door?

U betaalt maximaal 2 jaar (104 weken) het loon door. Dit loopt vanaf de eerste dag dat uw werknemer zich ziekmeldde. 

Hoeveel betaal ik?

 In de eerste zes maanden betaalt u 100% van het oude loon van uw werknemer.
 De 18 maanden daarna betaalt u 90%.

De hoogte van deze loondoorbetaling is geregeld in de cao Metaal en techniek.

Kan ik me verzekeren voor deze kosten?

Met een ziekteverzuimverzekering kunt u zich verzekeren voor het doorbetalen van het loon. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan. U kunt deze verzekeringen onder meer afsluiten bij brancheverzekeraars Bovemij, KMU verzekeringen en Achmea.

In de eerste twee jaar betaalt u het loon door. Maar u bent ook verantwoordelijk om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Wanneer uw werknemer door ziekte of een ongeval langer dan zes weken niet kan werken, begint u vanaf de zesde week met een aantal stappen om hieraan bij te dragen.

Deze stappen staan in de Wet verbetering poortwachter. Die wet regelt dat u zich samen met uw werknemer inzet om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Dit heet ook wel re-integratie. 

Welke stappen moet ik precies doorlopen?

Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor uitgebreide informatie.
Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

Heeft u vragen?

Voor vragen of advies, kunt u contact opnemen met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid. Dit advies is gratis.                                           
                                    Er moet zó veel geregeld worden.  Daar ben
                                          je niet op voorbereid. NV schade, UWV en de 
                                         arbo-arts hebben ons gelukkig goed geholpen. 

                                                               

Is uw werknemer na bijna twee jaar nog steeds niet of niet volledig aan het werk? Dan stopt uw plicht om hun loon door te betalen.

Waar heeft mijn werknemer na twee jaar nog recht op?

Mogelijk heeft uw werknemer recht op een uitkering van UWV en een aanvullende uitkering van NV schade. UWV stuurt uw werknemer in de 88e week een oproep voor het aanvragen van een uitkering.

 Kijk voor meer informatie op 'Mijn werknemer is langer dan twee jaar ziek'

Wat als ik eigenrisicodrager ben voor de WGA?

 Lees meer op 'Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA.'

Heeft u vragen?

 Neem contact op met onze adviseur voor vragen of advies.

Wilt u meer weten over de periode waarin uw werknemer korter dan twee jaar ziek is? Bekijk dan onderstaande video.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze adviseur Arbeidsongeschiktheid.