De eerste twee jaar dat uw werknemer niet kan werken, heet ook wel de periode van ziekte. In deze periode betaalt u het loon van uw werknemer door. Dit is geregeld in de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Hoe lang betaal ik het loon door?

U betaalt maximaal 2 jaar (104 weken) het loon door. Dit loopt vanaf de eerste dag dat uw werknemer zich ziekmeldde. 

Hoeveel betaal ik?

 In de eerste zes maanden betaalt u 100% van het oude loon van uw werknemer.
 De 18 maanden daarna betaalt u 90%.

De hoogte van deze loondoorbetaling is geregeld in de cao Metaal en techniek.

Kan ik me verzekeren voor deze kosten?

Met een ziekteverzuimverzekering kunt u zich verzekeren voor het doorbetalen van het loon. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan. U kunt deze verzekeringen onder meer afsluiten bij brancheverzekeraars Bovemij, KMU verzekeringen en Achmea.