In de eerste twee jaar betaalt u het loon door. Maar u bent ook verantwoordelijk om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Wanneer uw werknemer door ziekte of een ongeval langer dan zes weken niet kan werken, begint u vanaf de zesde week met een aantal stappen om hieraan bij te dragen.

Deze stappen staan in de Wet verbetering poortwachter. Die wet regelt dat u zich samen met uw werknemer inzet om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Dit heet ook wel re-integratie. 

Welke stappen moet ik precies doorlopen?

Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor uitgebreide informatie.
Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

Heeft u vragen?

Voor vragen of advies, kunt u contact opnemen met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid. Dit advies is gratis.                                           
                                    Er moet zó veel geregeld worden.  Daar ben
                                          je niet op voorbereid. NV schade, UWV en de 
                                         arbo-arts hebben ons gelukkig goed geholpen.