In de eerste twee jaar betaalt u het loon door. Maar u bent ook verantwoordelijk om uw werknemer weer aan het werk te helpen. Wanneer uw werknemer door ziekte of een ongeval langer dan zes weken niet kan werken, begint u vanaf de zesde week met een aantal stappen om hieraan bij te dragen.

Is uw werknemer na 42 weken nog ziek?

Dan neemt u even contact op met de adviseur Arbeidsongeschiktheid. Vaak kunnen we helpen wijs te worden uit regels en wetten.

86 weken ziek?

Het kan zijn dat uw werknemer langdurig ziek blijft. Ook dan kan de adviseur helpen. Bijvoorbeeld met informatie en hulp rondom de WIA-keuring en de verzekeringen van NV schade.

Welke stappen moet ik van de wet doorlopen?

Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor uitgebreide informatie.
Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

Heeft u vragen?

U en uw werknemer kunnen terecht bij onze adviseurs Arbeidsongeschiktheid. Ze zijn er voor u als u vragen heeft over uw zieke werknemer, subsidiemogelijkheden of de Wet verbetering poortwachter. De adviseurs Arbeidsongeschiktheid zijn er voor gratis advies en begeleiding voor u en uw werknemer.                                          
                                    Er moet zó veel geregeld worden.  Daar ben
                                          je niet op voorbereid. NV schade, UWV en de 
                                         arbo-arts hebben ons gelukkig goed geholpen.