De afgelopen twee jaar heeft u het loon van uw werknemer doorbetaald. Na twee jaar stopt uw betalingsplicht tenzij uw eigenrisicodrager voor de WGA bent. Kijk op de pagina Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA voor meer informatie.

Mogelijk krijgt uw werknemer na de eerste twee jaar ziekte een uitkering van UWV en/of een aanvullende uitkering van NV schade. Hoeveel dat per maand is? Dat hangt af van hoeveel procent uw werknemer arbeidsongeschikt is verklaard door UWV. Wanneer dit minder is dan 35%, ontvangt hij of zij geen wettelijke uitkering van UWV. Wanneer dit 35% of meer is, krijgt hij of zij te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).  Deze wet zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon: de WGA-uitkering of de IVA-uitkering. De WGA-uitkering ontvangt uw werknemer als hij of zij (in de toekomst) nog kan werken. De IVA-uitkering ontvangt uw werknemer wanneer hij of zij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij of zij weer gedeeltelijk of volledig aan het werk gaat. Dit wordt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt genoemd.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt verklaard voor 1 januari 2004? Dan heeft uw werknemer nog te maken met de Wet WAO. Daarover leest u hier meer.

Met de WGA-uitkering van UWV komt uw werknemer vaak niet tot het inkomen dat hij of zij daarvoor had. Mogelijk heeft uw werknemer recht op een aanvullende uitkering van NV schade.  
De aanvulling die wij bieden, hangt af van het percentage dat uw werknemer arbeidsongeschikt is en de verzekering die u bij ons heeft afgesloten. In de cao is opgenomen dat uw werknemer automatisch is verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Wilt u weten wat arbeidsongeschiktheid betekent voor het inkomen van uw werknemer? Bereken hier in vijf stappen het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De onderstaande informatie gaat over de WIA-werknemersverzekering.

Mijn werknemer heeft een WIA-werknemersverzekering van NV schade Mijn werknemer is 15-35% arbeidsongeschikt verklaard Mijn werknemer is 35-80% arbeidsongeschikt verklaard

Wanneer heeft mijn werknemer recht op een uitkering van NV schade?

 • Als mijn werknemer verzekerd was bij NV schade op de eerste ziektedag
 • Als mijn werknemer nog aan het werk is
 • Als mijn werknemer verzekerd was bij NV schade op de eerste ziektedag

Wanneer krijgt mijn werknemer een uitkering?

 • Als mijn werknemer is gekeurd door UWV en minimaal 15% arbeidsongeschikt is  verklaard
 • Als mijn werknemer geen WGA-loongerelateerde uitkering van UWV meer ontvangt, maar een loonaanvullings- of vervolguitkering

Hoeveel krijgt mijn werknemer?

 • Aanvulling tot maximaal 100% van het oude loon
 • Aanvulling tot minimaal 70% en maximaal 100%  van het oude loon

Hoe lang krijgt mijn werknemer een uitkering?

 • Maximaal 7,5 jaar  
 • Tot hij/zij met pensioen gaat
 • Tot hij/zij werkloos wordt
 • Tot hij/zij weer gekeurd wordt door UWV en niet meer 15%-35% arbeidsongeschikt is.
 • Tot hij/zij met pensioen gaat
 • Tot hij/zij weer gekeurd wordt door UWV en niet meer 35%-80% arbeidsongeschikt is.

 

Heeft uw werknemer een WIA-werknemersverzekering en is hij of zij minder dan 15% of meer dan 80% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt uw werknemer geen uitkering van NV schade. Wanneer uw werknemer meer dan 80% arbeidsongeschikt is en niet meer kan werken, heeft hij of zij recht op een IVA-uitkering van UWV. Deze vult het inkomen aan tot 75% van het loon dat uw werknemer op de eerste ziektedag had.

Met de WIA-werknemersverzekering is het loon van uw werknemer verzekerd tot het maximum SV-loon (in 2018: € 54.614). Verdient uw werknemer meer dan het SV-loon? Dan kunt u een aanvullende verzekering bij NV schade afsluiten. Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Kijk dan op de pagina Verzekeren bij NV schade.

Heeft u vragen? Of wilt u een persoonlijk gesprek? Neem dan gerust contact met ons op.