Ik ben eigenrisicodrager voor de WGA, wat betekent dat?

Wanneer uw werknemer door ziekte of ongeval langer dan twee jaar niet kan werken, dan keurt UWV hem of haar op arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer hoort van UWV of hij of zij recht heeft op een WGA-uitkering van UWV.

Als u eigenrisicodrager bent, krijgt u de rekening voor de WGA-uitkering die UWV aan uw werknemer betaalt. Vanaf 1 januari 2017 geldt dit niet alleen voor uw werknemers in vaste dienst. U bent ook wettelijk verplicht de WGA-uitkering van werknemers in tijdelijke dienst te betalen. Daarnaast bent u de eerste tien jaar verantwoordelijk om uw zieke werknemer weer aan het werk te helpen. Dit wordt re-integratie genoemd.

U kunt ervoor kiezen om een WGA-basisverzekering af te sluiten. U kunt dan de kosten van de WGA-uitkering declareren. Als u verzekerd bent bij NV schade, vergoeden we niet alleen de kosten van de uitkering. We helpen u ook bij de re-integratie van uw werknemer. Hiervoor krijgt u een vast aanspreekpunt. Ook wanneer uw werknemer niet meer bij u in dienst is.

Wanneer u eigenrisicodrager bent, betaalt u alleen basispremie voor de WGA in de Werkhervattingskas. U kunt bij NV schade een WGA-basisverzekering afsluiten. Vanaf 2017 brengt dit de volgende voordelen mee:

 uw WGA-risico voor vaste en tijdelijke werknemers is verzekerd;
 wij vergoeden en begeleiden u bij de re-integratie van uw (ex) werknemer;
 u krijgt een overzichtelijke verzekeringsperiode van een jaar.

Heeft u vragen of wilt u persoonlijke ondersteuning? U kunt kosteloos contact met ons opnemen.

De casemanager van NV schade begeleidt en helpt u en uw werknemer bij het re-integratietraject.

 De casemanager schakelt een externe arbeidsdeskundige in. Deze geeft onafhankelijk advies over de re-integratiemogelijkheden.

 We zetten vervolgens samen met u en uw werknemer een passend re-integratietraject op. We kijken naar de mogelijkheden om binnen de huidige functie en werkplek van uw werknemer aanpassingen te doen. Ook kijken we of een omscholingstraject een goede oplossing is.

 Als het niet mogelijk is dat uw werknemer bij u in dienst blijf, kijken we of we uw werknemer kunnen begeleiden naar een andere werkgever. Dit wordt re-integratie in het tweede spoor genoemd.

 Lees hier meer over hoe de casemanager kan helpen

Vanaf 1 januari 2017 zijn de voorwaarden voor het afsluiten van de WGA-basisverzekering van NV schade als volgt:

 uw bedrijf valt onder de cao AvIM;
 de totale loonsom in 2015 is lager dan € 797.500;
 maximaal 20% van uw personeelsbestand bestaat uit werknemers in tijdelijke dienst;
 u heeft een ziekteverzuimverzekering bij een brancheverzekeraar. De brancheverzekeraars zijn: Bovemij Verzekeringen, KMU Verzekeringen NV en Zilveren Kruis Achmea;
 u bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet ERD en heeft hiervoor een verzekering bij een brancheverzekeraar.

Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden, stuurt u een aanvraagformulier naar de Belastingdienst. Bezoek voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

U kunt eigenrisicodrager voor de WGA worden per 1 januari of per 1 juli. Verstuur het aanvraagformulier voor 1 oktober als u per 1 januari eigenrisicodrager wilt zijn. Verstuur het formulier voor 1 april om per 1 juli eigenrisicodrager te zijn. Bent u een startende onderneming? U kunt de aanvraag versturen zodra u een werknemer in dienst heeft.

 

Via het aanvraagformulier  kunt u de verzekering aanvragen. Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de verzekering? Neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten over hoe het is om eigenrisicodrager voor de WGA te zijn? Bekijk dan onderstaande video.

Heeft u vragen of wilt u persoonlijke ondersteuning? U kunt kosteloos contact met ons opnemen.