De casemanager van NV schade begeleidt en helpt u en uw werknemer bij het re-integratietraject.

 De casemanager schakelt een externe arbeidsdeskundige in. Deze geeft onafhankelijk advies over de re-integratiemogelijkheden.

 We zetten vervolgens samen met u en uw werknemer een passend re-integratietraject op. We kijken naar de mogelijkheden om binnen de huidige functie en werkplek van uw werknemer aanpassingen te doen. Ook kijken we of een omscholingstraject een goede oplossing is.

 Als het niet mogelijk is dat uw werknemer bij u in dienst blijf, kijken we of we uw werknemer kunnen begeleiden naar een andere werkgever. Dit wordt re-integratie in het tweede spoor genoemd.

 Lees hier meer over hoe de casemanager kan helpen