Vanaf 1 januari 2017 zijn de voorwaarden voor het afsluiten van de WGA-basisverzekering van NV schade als volgt:

 uw bedrijf valt onder de cao AvIM;
 de totale loonsom in 2015 is lager dan € 797.500;
 maximaal 20% van uw personeelsbestand bestaat uit werknemers in tijdelijke dienst;
 u heeft een ziekteverzuimverzekering bij een brancheverzekeraar. De brancheverzekeraars zijn: Bovemij Verzekeringen, KMU Verzekeringen NV en Zilveren Kruis Achmea;
 u bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet ERD en heeft hiervoor een verzekering bij een brancheverzekeraar.

Wanneer u eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden, stuurt u een aanvraagformulier naar de Belastingdienst. Bezoek voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

U kunt eigenrisicodrager voor de WGA worden per 1 januari of per 1 juli. Verstuur het aanvraagformulier voor 1 oktober als u per 1 januari eigenrisicodrager wilt zijn. Verstuur het formulier voor 1 april om per 1 juli eigenrisicodrager te zijn. Bent u een startende onderneming? U kunt de aanvraag versturen zodra u een werknemer in dienst heeft.