Werknemers binnen de Metaal & Techniek en Automotive branche zijn verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Dit is in de cao AvIM vastgelegd. Hiermee zijn uw werknemers verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Zolang uw bedrijf bestaat en onder de Metaal & Techniek of Automotive branche valt, neemt u deel aan deze verzekering.

U kunt de WIA-werknemersverzekering niet voor uw werknemers opzeggen. Uw werknemers kunnen eventueel individueel wel de verzekering opzeggen. Na het in dienst treden heeft uw werknemer nog drie maanden om de verzekering op te zeggen. Daarna is uw werknemer voor twaalf maanden verzekerd. Na twaalf maanden is de verzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand.

Een aanvullende verzekering opzeggen

Heeft u een aanvullende verzekering bij NV schade? Zoals de WIA-excedentverzekering, de WIA-excedentverzekering Top of de WGA-basisverzekering? Deze zijn wel opzegbaar. Opzeggen kan aan het eind van de eerste contractperiode. Stuur ons dan een brief of e-mail (info@nvschade-mt.nl) en vermeld:

 welke verzekering u wilt stoppen;
 op welke datum u de verzekering wilt stoppen;
 uw werkgeversnummer.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging.

 Stuur een brief naar:

NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken
Antwoordnummer 16062
2501 VE  Den Haag