Naast de WIA-excedentverzekering, bieden wij ook de WIA-excedentverzekering Top. Wat deze verzekering precies dekt en wat de kosten zijn, leest u op deze pagina.

Wat verzekert de WIA-excedentverzekering Top?

De WIA-excedentverzekering Top kunt u afsluiten als uw werknemer tussen € 100.000 en € 300.000 verdient. Met deze verzekering is dan ook dit deel van het inkomen van uw werknemer verzekerd bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 35%. Met deze verzekering voorkomt u een grote inkomensterugval van uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid.

Wanneer keert de WIA-excedentverzekering Top uit?

Deze afbeelding is een weergave van de tekst hieronder in staaftabelvorm. Dit is een vereenvoudigde versie van de voorwaarden. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Procent arbeidsongeschiktheid volgens UWV


Aan welke voorwaarden moet mijn werknemer voldoen om de WIA-excedentverzekering Top af te sluiten?

 uw werknemer is verzekerd met de WIA-werknemersverzekering en WIA-excedentverzekering van NV schade;
 uw werknemer is op moment dat hij of zij onder de dekking valt, vier weken volledig arbeidsgeschikt;
 het loon van uw werknemer is meer dan € 100.000 per jaar.

Hoe hoog is de premie voor de WIA-excedentverzekering Top?

De hoogte van de premie hangt af van de leeftijd en loon van de werknemers die voor deze verzekering in aanmerking komen. U houdt deze premie in op het loon vanaf € 100.000 tot € 300.000. U en uw werknemer kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf afspraken maken.

Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Heeft u nog vragen? Of heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij al uw vragen.