Wanneer uw werknemer 35% tot 80% arbeidsongeschikt is, vullen wij het loon tot minimaal 70% aan totdat uw werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt.