Werknemers in de Metaal en Techniek of Automotive branche zijn automatisch verzekerd met de WIA-werknemersverzekering. Dat is zo geregeld in de cao. Wat deze verzekering precies dekt en wat de kosten zijn, leest u op deze pagina.

Wat verzekert de WIA-werknemersverzekering?

De WIA-werknemersverzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer. Het loon van uw werknemer tot € 55.927 (maximum SV-loon in 2019) is verzekerd. Het SV-loon omvat het brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. Hoeveel uitkering uw werknemer krijgt, hangt af van het percentage dat hij of zij arbeidsongeschikt is. Dit wordt door UWV vastgesteld. 

Wanneer keert de WIA-werknemersverzekering uit?

Deze afbeelding is een weergave van de tekst hieronder in staaftabelvorm. Dit is een vereenvoudigde versie van de voorwaarden. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Procent arbeidsongeschiktheid volgens UWV

Wanneert keert de WIA-werknemersverzekering uit?

Uw werknemer is 15-35% arbeidsongeschikt verklaard

  • Als uw werknemer nog wel (gedeeltelijk) werkt, betaalt NV schade uit. Als hij of zij helemaal uit dienst is, keren we niet uit.
  • NV schade vult aan tot maximaal 100% van het loon op de eerste ziektedag.

Uw werknemer is 35-80% arbeidsongeschikt verklaard

  • NV schade betaalt uit als uw werknemer geen WGA-loongerelateerde uitkering van UWV meer ontvangt, maar een loonaanvullings- of vervolguitkering.
  • NV schade vult aan tot minimaal 70% en maximaal 100% van het loon op de eerste ziektedag.

Uw werknemer is 0-15% of 80-100% arbeidsongeschikt verklaard

  • Als uw werknemer 0-15% arbeidsongeschikt is verklaard, keren we niet uit.
  • Alleen als uw werknemer tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt is,  kan hij of zij daarna contact met ons opnemen om te kijken of we daarna wel uitkeren.
  • Als uw werknemer blijvend 80-100% arbeidsongeschikt is, keren we niet uit. Dit is zo afgesproken in de cao om de premie betaalbaar te houden.

Verdient uw werknemer meer dan € 55.927?

Dan is het loon boven dit bedrag niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u de aanvullende WIA-excedentverzekering of de WIA-excedentverzekering Top afsluiten voor uw werknemer.

Hoe hoog is de premie voor de WIA-werknemersverzekering?

U betaalt maandelijks een vast bedrag voor de verzekering van uw werknemer.
De premie voor de WIA-werknemersverzekering is in 2019 0,730% van het brutoloon van uw werknemer. Hiervan is 0,071% voor de WIA-bodemverzekering en 0,659% voor de WIA-hiaatverzekering. U mag de helft (0,365%) van deze premie inhouden op het brutoloon. 

De premie berekenen we over het loon tot het maximum SV-loon (sociale verzekeringsloon). We gaan uit van het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc.

Premie bij loon rond minimumloon

Verdienen uw werknemers rondom het minimum loon? Dan moet u rekening houden met andere regels voor het inhouden van het werknemersdeel van de premie. De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) bepaalt dat een werknemer door inhouding niet onder het minimumloon mag uitkomen.

Werkgevers blijven wel verplicht de volledige premie te betalen. Door de WAS kan het dus voorkomen dat u meer dan het werkgeversdeel zelf moet betalen vanaf 1 januari 2017. Dat kan oplopen tot de gehele premie als uw werknemer door inhouding onder het minimumloon zou verdienen.

Premie oudere werknemers

Voor oudere medewerkers betaalt u minder. Deze premiekorting hangt af van de AOW-leeftijd van uw medewerker.

    Heeft uw medewerker een AOW-leeftijd onder de 67 jaar? Dan gaan we daarvan uit.
    Heeft uw medewerker een AOW-leeftijd van 67 jaar of hoger? Dan tellen we terug vanaf 67 jaar.

Van 62 tot 24 maanden voor de genoemde leeftijd betaalt u minder: 0,071%. De laatste 24 maanden betaalt u geen premie.

Premie bij UWV-uitkering

Bij 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid van uw werknemer betaalt u minder premie: 0,659%.Als u een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt, betaalt u geen premie. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Heeft u nog vragen? Of heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij uw vragen.

De eerste twee jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u het loon door. De eerste zes maanden is dit 100%, daarna is dit 90% van het laatste verdiende loon van uw werknemer. Dit is zo geregeld in de cao. Na twee jaar wordt uw werknemer gekeurd door UWV. Is uw werknemer tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast werkzaam? NV schade vult het loon nu aan tot soms wel 100% van het loon dat uw werknemer kreeg op de eerste ziektedag. Dit doen wij maximaal 7,5 jaar. Is uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast niet werkzaam? In dit geval vullen wij het loon van uw werknemer niet aan.

 

Wanneer uw werknemer tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is verklaard, is het inkomen van uw werknemer op een andere manier opgebouwd. Van UWV ontvangt uw werknemer een WGA-loongerelateerde uitkering. Daarna ontvangt uw werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV. Als aanvulling op deze uitkering ontvangt uw werknemer de uitkering van de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Dit doen wij maximaal totdat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het totale inkomen kan hoger zijn als uw werknemer naast de uitkering werkt. Wilt u meer weten over de (geschatte) AOW leeftijd? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.

 

Wanneer uw werknemer niet werkt naast zijn of haar uitkering, is het inkomen anders opgebouwd. Uw werknemer ontvangt nu geen inkomen uit werk. Uw werknemer krijgt een WGA-vervolguitkering van UWV. NV schade vult in dit geval het inkomen van uw werknemer aan. Dit doen wij tot maximaal 70% van het loon dat uw werknemer had op de eerste ziektedag.

 

Wilt u meer weten over de WIA-werknemersverzekering? Bekijk dan onderstaande video.

Heeft u nog vragen over onze verzekeringen? Of heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij uw vragen.