De eerste twee jaar dat uw werknemer ziek is, betaalt u het loon door. De eerste zes maanden is dit 100%, daarna is dit 90% van het laatste verdiende loon van uw werknemer. Dit is zo geregeld in de cao. Na twee jaar wordt uw werknemer gekeurd door UWV. Is uw werknemer tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast werkzaam? NV schade vult het loon nu aan tot soms wel 100% van het loon dat uw werknemer kreeg op de eerste ziektedag. Dit doen wij maximaal 7,5 jaar. Is uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast niet werkzaam? In dit geval vullen wij het loon van uw werknemer niet aan.