Wanneer uw werknemer tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is verklaard, is het inkomen van uw werknemer op een andere manier opgebouwd. Van UWV ontvangt uw werknemer een WGA-loongerelateerde uitkering. Daarna ontvangt uw werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV. Als aanvulling op deze uitkering ontvangt uw werknemer de uitkering van de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Dit doen wij maximaal totdat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het totale inkomen kan hoger zijn als uw werknemer naast de uitkering werkt. Wilt u meer weten over de (geschatte) AOW leeftijd? Kijk dan op de website van de rijksoverheid.