Hier ziet u wat u aan administratie moet bijhouden. 

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze adviseur Arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u een nieuwe werknemer in dienst krijgt, moet u deze zelf aanmelden.

Aanmelding gaat via het inzendportaal.nl

Wanneer u een nieuwe werknemer in dienst krijgt, moet u deze aanmelden via www.inzendportaal.nl. Na aanmelding is uw werknemer direct verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Hierover sturen wij uw werknemer binnen tien dagen een brief.

Heeft u nog geen toegang tot het inzendportaal? Ga dan naar www.inzendportaal.nl en kies uw situatie bij ‘Ik wil inzendportaal gebruiken’. U kunt ook bellen met 088 0079805 of een e-mail sturen naar info@inzendportaal.nl.

Als uw werknemer uit dienst gaat, moet u hem of haar zelf afmelden via www.inzendportaal.nl. De verzekering wordt dan beëindigd. De premiebetaling stopt nu. Hierover sturen wij uw werknemer een brief. In deze brief staan ook de eventuele gevolgen voor de uitkering.

Is uw werknemer langer dan 42 weken ziek? Het is belangrijk dat u dit doorgeeft aan zowel UWV als NV schade.

Wat geef ik door als mijn werknemer 42 weken ziek is?

Bij ziekmelding ontvangen wij graag:

 de naam van uw werknemer;
 de eerste ziektedag;
 het werknemersnummer of BSN.

U kunt uw werknemer op de volgende manieren bij ons ziek melden:

 stuur een mail naar info@nvschade-mt.nl met het onderwerp ‘42e-weeksmelding’;

 bel via 070 316 08 34;

 stuur een brief naar NV schade, Antwoordnummer 16062, 2501 VE Den Haag.

Wij sturen u uiterlijk binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging.

Het is belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft. Deze kunnen van invloed zijn op de premie of de hoogte van de uitkering van uw werknemer.

Ga naar inzendportaal.nl om wjzigingen door te geven

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Wijzigingen geeft door via inzendportaal.nl wanneer:

    u iemand heeft aangenomen
    uw werknemer ergens anders gaat werken
    u iemand meer uur heeft gegeven
    het salaris van uw werknemer verandert
    uw tijdelijke werknemer vast in dienst komt
    uw bedrijf gaat verhuizen
    u een andere bedrijfsnaam heeft

Als u dit doet voor de datum hieronder, dan kunnen we ze nog meenemen in de eerstvolgende factuur. 

Peildata 2018:

  • Factuur 1e kwartaal - 11 februari
  • Factuur 2e kwartaal - 14 mei
  • Factuur 3e kwartaal - 30 juli
  • Factuur 4e kwartaal - 27 oktober

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Heeft uw werknemer recht op een uitkering van NV schade? Dan ontvangt u maandelijks de uitkering van ons. Rond de 25e van de maand staat het bedrag op uw rekening. Wij sturen u ook elke maand een specificatie.

U betaalt de uitkering aan uw werknemer. U dient de uitkering vervolgens op dezelfde manier als de looninhouding te verwerken. U maakt het netto bedrag van het loon en de netto uitkering over aan uw werknemer.

U ontvangt een vergoeding voor de werkgeverslasten van ons. Elk jaar sturen wij u in de eerste week van februari een bericht over de hoogte van de vergoeding voor de werkgeverslasten van dat jaar.