Heeft uw werknemer recht op een uitkering van NV schade? Dan ontvangt u maandelijks de uitkering van ons. Rond de 25e van de maand staat het bedrag op uw rekening. Wij sturen u ook elke maand een specificatie.

U betaalt de uitkering aan uw werknemer. U dient de uitkering vervolgens op dezelfde manier als de looninhouding te verwerken. U maakt het netto bedrag van het loon en de netto uitkering over aan uw werknemer.

U ontvangt een vergoeding voor de werkgeverslasten van ons. Elk jaar sturen wij u in de eerste week van februari een bericht over de hoogte van de vergoeding voor de werkgeverslasten van dat jaar.