Het is belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft. Deze kunnen van invloed zijn op de premie of de hoogte van de uitkering van uw werknemer.

Ga naar inzendportaal.nl om wjzigingen door te geven

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Wijzigingen geeft door via inzendportaal.nl wanneer:

    u iemand heeft aangenomen
    uw werknemer ergens anders gaat werken
    u iemand meer uur heeft gegeven
    het salaris van uw werknemer verandert
    uw tijdelijke werknemer vast in dienst komt
    uw bedrijf gaat verhuizen
    u een andere bedrijfsnaam heeft

Als u dit doet voor de datum hieronder, dan kunnen we ze nog meenemen in de eerstvolgende factuur. 

Peildata 2018:

  • Factuur 1e kwartaal - 11 februari
  • Factuur 2e kwartaal - 14 mei
  • Factuur 3e kwartaal - 30 juli
  • Factuur 4e kwartaal - 27 oktober

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.