05

Dec

Premie in 2017

NV schade heeft de premies voor 2017 vastgesteld. De premie voor de WIA-werknemersverzekering en de WIA-excedentverzekering hebben wij in 2017 gelijk kunnen houden aan de premie van 2016 en 2015.

In onderstaande tabel leest u de premie voor 2017.

Verzekering Premie in 2017 Hoeveel betaalt een werknemer? Hoeveel betaalt een werkgever?
WIA-werknemersverzekering 0,828% van het brutoloon tot maximum SV-loon € 53.701 0,414% van het brutoloon tot maximum SV-loon € 53.701 0,414% van het brutoloon tot maximum SV-loon € 53.701
WIA-excedentverzekering 2,3% van het brutoloon tussen maximum SV-loon € 53.701 tot maximaal € 100.000 2,3% van het brutoloon tussen maximum SV-loon € 53.701 tot maximaal € 100.000 De premie komt in principe volledig voor rekening van de werknemer. U kunt hierover echter andere afspraken gemaakt hebben met uw werkgever.
WIA-excedentverzekering Top Premiepercentage is een maatwerkpremie per werkgever. Deze wordt in december bekendgemaakt. Premiepercentage van het brutoloon tussen € 100.000 en maximaal € 300.000 De premie komt in principe volledig voor rekening van de werknemer. U kunt hierover echter andere afspraken gemaakt hebben met uw werkgever.

Uw werkgever houdt het werknemersdeel van de premie in op uw loon.

In december sturen wij alle verzekerden een brief over deze nieuwe premies.

Vragen?
Neem contact met ons op of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen.