NV schade is opgericht door de sociale partners binnen de metaal en techniek- en automotive branche. Deze bestaan uit werkgevers- en werknemersorganisaties. Samen stellen zij de arbeidsvoorwaarden binnen de bedrijfstak vast en zorgen voor de cao-regeling.

In de cao is opgenomen dat werknemers uit deze branche automatisch zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Wij handelen binnen de kaders van deze cao.

Geen winstoogmerk

Wij zijn een verzekeraar zonder winstoogmerk. Maken wij toch winst? Dan geven wij dit terug aan onze klanten in de vorm van premiekorting of een nog betere dekking.