Verandert er iets aan uw werk of inkomen? Het is belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft. Niet alleen aan UWV maar ook aan NV schade. Ontvangt u een brief van UWV over een wijziging in uw WGA-uitkering? Stuur dan een kopie van deze brief naar NV schade. Dan kijken wij of uw uitkering bij ons ook wijzigt.

Welke wijzigingen geef ik door?

Wijzigingen geeft u door wanneer:

 uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
 u een brief ontvangt van UWV over een wijziging in uw uitkering;
 de hoogte van uw uitkering bij UWV verandert;
 u meer of minder uur gaat werken;
 u stopt met werken.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie. Heeft u vragen? Heeft u een wijziging?

 Neem dan contact met ons op 

Verhuizen

U hoeft meestal niet apart door te geven dat u verhuisd bent. Als u uw adreswijziging doorgeeft aan uw gemeente, krijgen wij hier automatisch bericht van. Heeft u toch vragen? Neem dan contact met ons op.

Overlijden

U hoeft meestal niet apart door te geven dat uw partner of familielid overleden is. Als het overlijden gemeld is bij de gemeente, krijgt u binnen enkele weken bericht van ons over de afwikkeling van de verzekering. Heeft u toch vragen? Neem dan contact met ons op.

 Naar overzicht 'Ik ben een werknemer' 

Veel mensen vragen ons of ze hun overzichten digitaal kunnen inzien. Dat kunt u nu met Mijn NV schade. Later kunt u meer post ontvangen via Mijn NV schade.

Op de webpagina van Mijn NV schade leest u hoe u kunt inloggen.

Wanneer u bijna twee jaar ziek bent, krijgt u een brief van UWV over de keuring. Zij stellen vast voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Mogelijk krijgt u een uitkering van UWV en/of een aanvullende uitkering van NV schade.

Wanneer krijg ik een uitkering van UWV?

Of u in aanmerking komt voor een uikering van UWV en hoeveel dat per maand is, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent verklaard.

 Is dit minder dan 35%? Dan ontvangt u geen uitkering van UWV.
 Wanneer dit 35% of meer is, krijgt u meestal wel een aanvulling op het loon: de WGA-uitkering of een IVA-uitkering vanuit de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). 

Lees hier meer over de uitkering van UWV.

Krijg ik een uitkering van NV schade?

Naast een uitkering bij UWV heeft u mogelijk ook recht op een aanvullende uitkering van NV schade. De hoogte van uw uitkering hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent verklaard en welke verzekering u bij ons heeft afgesloten. In de cao is opgenomen dat uw werkgever u meteen aanmeldt bij de WIA-werknemersverzekering van NV schade. 

Ga direct naar het stappenplan voor het aanvragen van een uitkering

Wanneer u bijna twee jaar ziek bent, krijgt u een keuring van UWV. Zij bepalen voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.

Komt u in aanmerking voor een uitkering van UWV? En hoeveel is dat per maand? Dat hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent verklaard.
 

Bent u bij NV schade verzekerd met de WIA-werknemersverzekering?

Mogelijk vullen wij uw inkomen aan. Naast een aanvulling op uw inkomen, vinden wij het belangrijk u te begeleiden in de periode waarin u arbeidsongeschikt ben geraakt. Onze adviseurs staan daarom graag voor u klaar.

 • Ik ben minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard

  U heeft geen recht op een uitkering van UWV. Samen met uw werkgever kijkt u naar de mogelijkheden voor een aangepaste functie of werkplek.
  Tussen de 15-35% krijgt u mogelijk nog een uitkering van NV schade.

   Hoe zit het met mijn inkomen?

 • Ik ben 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard

  U krijgt te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet zorgt voor een (tijdelijk) inkomen: de WGA-uitkering of de IVA-uitkering. De WGA-uitkering krijgt u als u (in de toekomst) kunt werken. De IVA-uitkering krijgt u als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Dit noemen we volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

   Hoe zit het met mijn inkomen?

 

 

Hoe vraag ik een uitkering aan bij NV schade?

Heeft u na twee jaar uw keuring gehad bij UWV? Dan kunt u een uitkering en hulp aanvragen bij NV schade. Hieronder leest u hoe.
 

stap 1    U vult samen met ons het aanvraagformulier in

Het aanvragen van een uitkering bij NV schade gaat met onze online aanvraagformulieren. Het invullen van de formulieren doen we graag met u samen. U kunt contact met ons opnemen, dan lopen we er stap voor stap met u doorheen.

Soms hebben we nog extra informatie nodig. Bijvoorbeeld over uw werk of inkomen. U hoort dan meteen van ons wat we nog van u nodig hebben.

Wilt u het aanvraagformulier liever zelfstandig invullen?
Download dan het aanvraagformulier hier.
Het aanvraagformulier kunt u per mail of post naar ons opsturen.

 

stap 2   U stuurt ons wat extra informatie

Als we u om extra informatie hebben gevraagd, dan kunt u deze naar ons opsturen. Dit kan per mail of post.

 

Stap 3    Uw aanvraag beoordelen we

Als we alle informatie binnen hebben, beoordelen we uw aanvraag en sturen u een brief. In deze brief leest u of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog de uitkering is en vanaf wanneer u de uitkering krijgt.
 

stap 4    U kunt uw vragen stellen aan uw contactpersoon

Binnen drie werkdagen neemt onze adviseur Arbeidsongeschiktheid persoonlijk contact met u op. U krijgt een vaste adviseur. Als u nog vragen heeft of als iets onduidelijk is, kunt u dit met de adviseur bespreken. U kunt ook altijd zelf contact met ons opnemen als u vragen heeft.

 

Hoe vraag ik een uitkering aan bij UWV?

Een uitkering bij UWV begint met de keuring. UWV stuurt u hierover een brief. Tijdens de keuring bepaalt de keuringsarts van UWV hoe arbeidsongeschikt u bent, van 0-100%. Daaruit bepaalt UWV of u een aanvraag bij hen mag indienen voor een WGA-uitkering.

Wat kan ik verwachten?

 • 88 weken ziek

  UWV stuurt u een brief over de keuring.
   
 • 93 weken ziek

  Geeft UWV aan dat u een uitkering mag aanvragen? Dan kunt u dat het beste voor deze week doen. De uitkering van UWV vraagt u aan via de website van UWV. U vindt hier ook een overzicht van wat u moet doen om een uitkering aan te vragen. U kunt ons nu ook vragen of u recht heeft op een uitkering van NV schade.
   
 • 104 weken ziek (2 jaar)

  Uw werkgever hoeft uw loon niet meer door te betalen. Als u op tijd een uitkering heeft aangevraagd, dan gaat deze nu in. 

 

Als u gaat werken in de metaal en techniek, dan moet uw werkgever u bij ons aanmelden. Dat is zo geregeld in de cao. Uw werkgever meldt u in ieder geval aan voor de WIA-werknemersverzekering. Uw werkgever betaalt hier minstens de helft van de kosten van.

Wat doet de WIA-werknemersverzekering?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan kan de WIA-werknemersverzekering zorgen voor een aanvulling op uw inkomen. Dat kan wel tot 70% zijn van uw oude inkomen. De aanvulling berekenen we over uw loon tot het maximum sociale-verzekeringsloon. In 2019 is dat € 55.927.

Daarnaast krijgt u een vaste contactpersoon voor uw vragen als u arbeidsongeschikt bent. Als u hulp wilt om weer aan de slag te gaan, dan kunnen wij u hier gratis bij helpen.

 Lees meer over de WIA-werknemersverzekering

Heeft u een hoger loon?

Wat als u meer dan het sociale-verzekeringsloon verdient? Dus meer dan € 55.927 in 2019? Dan kan uw werkgever u aanmelden voor een aanvullende verzekering. Wilt u meer weten over onze verzekeringen?
 Kijk dan op 'Verzekeren bij NV schade'.

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan kan NV schade zorgen voor een aanvulling op uw inkomen. We helpen u ook graag met persoonlijke hulp en advies. Onze adviseurs Arbeidsongeschiktheid en casemanagers staan voor u klaar. U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken op 070 316 08 34 of e-mailen naar ao-adviseur@nvschade-mt.nl.

Hoe kan de adviseur Arbeidsongeschiktheid mij helpen?

Als u ziek of arbeidsongeschikt raakt komt er veel op u af. Vaak moet u ook veel regelen. Bij de  adviseur Arbeidsongeschiktheid kunt u terecht met uw vragen. Ook geeft de adviseur u gratis advies of hulp, zoals bij het aanvragen van uw uitkering.

Wat kan de casemanager voor mij doen?

Bent u arbeidsongeschikt maar kunt u nog wel voor een deel werken? Als u weer aan de slag wilt, kan de casemanager van NV schade u helpen. Samen met u en een re-integratiebureau kijken we naar de mogelijkheden. Ook dit is gratis voor onze verzekerden.

Neem contact op met de adviseur Arbeidsongeschiktheid.

 Ga naar 'Ik ben langer dan twee jaar ziek'

Ieder jaar berekenen we hoe hoog de premie is. De premie wordt berekend over het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. 

Premie 2019

Hieronder vindt u de premies van 2019;

WIA-werknemersverzekering
 • De premie is 0,730% van uw brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 55.927 in 2019.)
 • Uw werkgever houdt maximaal de helft in op uw brutoloon, 0,365%.
 • Uw werkgever draagt minimaal de helft zelf bij, 0,365%.
WIA-excedentverzekering
 • De premie is 2,3%van het brutoloon tussen het maximum sociale verzekeringsloon (€ 55.927 in 2019) en €100.000.
 • Uw werkgever mag de hele premie inhouden op uw brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.
WIA-excedentverzekering Top
 • De premie hangt af van uw leeftijd en loon. Het gaat om een percentage van het loon tussen €100.000 en €300.000
 • Uw werkgever mag de hele premie inhouden op uw brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.
WGA-basisverzekering
 • De premie is 0,865% van het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 55.927 in 2019.)
 • Uw werkgever houdt maximaal de helft van de premie in op uw nettoloon.
 • Uw werkgever draagt zelf minimaal de helft bij.

 

Ieder jaar berekenen we hoe hoog de premie is. De premie wordt berekend over het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. 

Premie 2018

Hieronder vindt u de premies van 2018:

WIA-werknemersverzekering
 • De premie is 0,759% van uw brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018.)
 • Uw werkgever houdt maximaal de helft in op uw brutoloon, 0,3795%.
 • Uw werkgever draagt minimaal de helft zelf bij, 0,3795%.
WIA-excedentverzekering
 • De premie is 2,3%van het brutoloon tussen het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018) en €100.000.
 • Uw werkgever mag de hele premie inhouden op uw brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.
WIA-excedentverzekering Top
 • De premie hangt af van uw leeftijd en loon. Het gaat om een percentage van het loon tussen €100.000 en €300.000
 • Uw werkgever mag de hele premie inhouden op uw brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.
WGA-basisverzekering
 • De premie is 0,865%van het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018.)
 • Uw werkgever houdt maximaal de helft van de premie in op uw nettoloon.
 • Uw werkgever draagt zelf minimaal de helft bij.

 Bekijk de premie in 2017
 Lees meer over de verzekeringen van NV schade

 

De premie is 0,730% van uw bruto jaarloon. Daarvan houdt uw werkgever maximaal de helft in op uw loon, 0,365%. De premie wordt geheven over het loon tot € 55.927. Dat is tot het sociale verzekeringsloon (SV-loon) voor 2019.

Kortingen op premie

Premie bij loon rond minimumloon

Verdient u rond het minimum loon? Dan hoeft u mogelijk minder premie zelf te betalen. U mag namelijk niet onder het minimumloon uitkomen door de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Dat betekent dat uw werkgever een groter deel van de premie moet gaan betalen vanaf 1 januari 2017. Als u precies het minimumloon verdient, is dat zelfs de hele premie.

Premie in aanloop naar de AOW

U betaalt minder premie als u ouder wordt. Dit hangt af van uw AOW-leeftijd.

 • Heeft u een AOW-leeftijd onder de 67 jaar? Dan tellen we daarvan terug.
 • Heeft u een AOW-leeftijd van 67 jaar of hoger? Dan tellen we terug vanaf 67 jaar.

Van 62 tot 24 maanden voor de genoemde leeftijd betaalt u minder: 0,071%. De laatste 24 maanden betaalt u geen premie.

Premie bij UWV-uitkering

Als u tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt bent, dan houdt uw werkgever minder premie in op uw loon: 0,33%. Uw werkgever draagt zelf hetzelfde percentage bij. Als u een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt, betaalt u geen premie. 

 Lees meer over de WIA-werknemersverzekering

Voor de WIA-excedentverzekering betaalt u 2,3% van uw brutoloon tussen € 55.927 en € 100.000 (in 2019). Uw werkgever haalt deze premie elke maand automatisch van uw brutoloon af. U kunt met uw werkgever ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.

Premie in aanloop naar AOW

De laatste 24 maanden voor uw AOW-leeftijd betaalt u geen premie meer. Wordt u 67 voordat u AOW ontvangt? Dan betaalt u geen premie vanaf de dag dat u 65 wordt.

Premie bij UWV-uitkering

Als u 15%-35% arbeidsongeschikt raakt, betaalt u minder: 2,283%. Als u een WGA- of een IVA-uitkering krijgt van UWV, dan betaalt u geen premie.

 Lees meer over de WIA-excedentverzekering

 

Heeft u een WIA-excedentverzekering Top bij NV schade? De hoogte van de premie hangt dan af van uw leeftijd en loon. Uw werkgever kan een offerte opvragen voor het exacte bedrag.

Bent u al verzekerd bij ons? Uw premie staat dan op uw jaaroverzicht. Of neem contact op met NV schade voor vragen over de premie

 

Wie betaalt de premie?

Uw werkgever houdt de premie in op uw loon vanaf € 100.000 tot € 300.000. U kunt ook met  uw werkgever afspreken de kosten anders te verdelen.

 Lees meer over de WIA-excedentverzekering Top

Als we uw complete aanvraag binnen hebben, dan sturen we u binnen tien werkdagen een antwoord. In deze brief staat of u recht heeft op een uitkering. Als u recht op een uitkering heeft, stat er ook hoeveel u krijgt en wanneer de uitkering ingaat. Werkt u nog  in de metaal en techniek- of automotive-branche? Dan krijgt uw werkgever ook een brief.

 Bekijk de stappen bij het aanvragen van een uitkering van NV schade.

Heeft u al een uitkering?

 Bekijk dan wanneer we uw uitkering storten

 

Uw werkgever kan kiezen om een WGA-basisverzekering bij NV schade af te sluiten. In dat geval helpen de casemanagers van NV schade u om weer uw draai te vinden. Ook als u weer weggaat bij uw werkgever.

 

Hoe helpt NV schade mij?

Wordt u arbeidsongeschikt? Heeft uw werkgever een WGA-basisverzekering bij NV schade? U en uw werkgever krijgen dan van ons een adviseur die kan helpen. Zo zorgt de adviseur dat u samen met een onafhankelijk arbeidsdeskundige kunt kijken wat u kunt en wilt.

U en uw werkgever kijken dan met ons welke soort re-integratie het beste bij u past. Uw werkgever kan soms uw werk of werkplek aanpassen zodat u weer aan de slag kunt. Of soms past omscholen of coaching beter bij u en uw mogelijkheden.

Als u niet bij uw oude werkgever kunt blijven, dan kijken we of we u kunnen helpen bij het vinden van een andere werkgever. En als u niet meteen kunt werken, dan kijken we hoe we u verder kunnen helpen om uw draai te vinden.

 

Wat is precies een eigenrisicodrager?

Wanneer UWV u arbeidsongeschikt verklaart, kunt u bij hen een WGA-uitkering aanvragen. Als uw werkgever eigenrisicodrager is, betaalt uw werkgever voor uw WGA-uitkering. UWV betaalt de uitkering aan u uit, maar uw werkgever krijgt daarvoor de rekening. Daarnaast is uw werkgever de eerste tien jaar verantwoordelijk om u weer aan het werk te helpen. Dit heet ook wel re-integratie.

 

Heeft u vragen?

Als u en uw werkgever het even niet weten, helpen we graag.
 Contact opnemen met NV schade
 Ik ben arbeidsongeschikt en ik heb een vraag.

 

Uw werkgever meldt u aan voor de WIA-werknemersverzekering. Dat gebeurt wanneer u in dienst gaat bij een werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche. U heeft dan nog drie maanden de tijd om uw verzekering op te zeggen.

Na ongeveer twee maanden ontvangt u van NV schade een welkomstbrief. Hierna heeft u nog een maand om uw verzekering op te zeggen. Daarna bent u verzekerd voor twaalf maanden. Na die twaalf maanden kunt u de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt ervoor kiezen uw verzekering op te zeggen. Dit doet u door een aangetekende brief naar NV schade te sturen. Hierin vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam;
 • uw persoonsnummer (dit staat op de welkomstbrief);
 • de verzekering die u wilt opzeggen;
 • per wanneer u wilt opzeggen (let op de opzegtermijn);
 • uw handtekening.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging. Het adres:

NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken
Antwoordnummer 16062
2501 VE  Den Haag

U kunt de opzegging ook inscannen en mailen naar info@nvschade-mt.nl.

Was uw eerste ziektedag in 2004 of later?

Dan krijgt u een WIA-uitkering. U ontvangt de uitkering van NV schade in dat geval tot u uw AOW-leeftijd bereikt heeft. Dit geldt voor mensen met een AOW-leeftijd tot 67 jaar.

Mogelijk is uw AOW-leeftijd hoger dan 67 jaar. Vanuit NV schade willen we uw uitkering uitkering doorbetalen tot uw AOW-leeftijd als de financiële situatie van NV schade goed genoeg is en dit dus toelaat.

Was uw eerste ziektedag voor 2004?

Dan krijgt u een WAO-uitkering. U ontvangt de uitkering van NV schade tot u 65 jaar bent.

Bent u arbeidsongeschikt geraakt voor 1 januari 2004? Dan heeft u te maken met de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).  Vanaf 2004 is er in plaats van de WAO de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Kijk op de website van UWV voor  meer informatie over de WAO-regeling.

 

De WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot één verzekering: de WIA-werknemersverzekering. Alle werknemers in de Metaal en Techniek en Automotive branche die bij NV schade een WIA-bodem of een WGA-hiaatverzekering hadden, zijn sinds 1 januari 2015 verzekerd met de WIA-werknemersverzekering.

Deze verandering heeft geen invloed op uw uitkering. Met de WIA-werknemersverzekering zijn werknemers verzekerd tegen inkomstenverlies bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 80%.

 Lees meer over de WIA-werknemersverzekering van NV schade