Verandert er iets aan uw werk of inkomen? Het is belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft. Niet alleen aan UWV maar ook aan NV schade. Ontvangt u een brief van UWV over een wijziging in uw WGA-uitkering? Stuur dan een kopie van deze brief naar NV schade. Dan kijken wij of uw uitkering bij ons ook wijzigt.

Wijzigingen geeft u door wanneer:

 • uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
 • u een brief ontvangt van UWV over een wijziging in uw uitkering;
 • de hoogte van uw uitkering bij UWV verandert;
 • u meer of minder uur gaat werken;
 • u stopt met werken.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Verhuizen

U hoeft meestal niet apart door te geven dat u verhuisd bent. Als u uw adreswijziging doorgeeft aan uw gemeente, krijgen wij hier automatisch bericht van. Heeft u toch vragen? Neem dan contact met ons op.

Overlijden

U hoeft meestal niet apart door te geven dat uw partner of familielid overleden is. Als het overlijden gemeld is bij de gemeente, krijgt u binnen enkele weken bericht van ons over de afwikkeling van de verzekering. Heeft u toch vragen? Neem dan contact met ons op.

Wanneer u bijna twee jaar ziek bent, wordt u gekeurd door UWV en wordt vastgesteld voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Mogelijk krijgt u een uitkering van UWV en/of een aanvullende uitkering van NV schade.

Komt u in aanmerking voor een uitkering van UWV? En hoeveel dat per maand is? Dat hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent verklaard door UWV. Wanneer dit minder is dan 35%, ontvangt u geen wettelijke uitkering van UWV.

Wanneer dit 35% of meer is, krijgt u te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op het loon: de WGA-uitkering of de IVA-uitkering. De WGA-uitkering ontvangt u als u (in de toekomst) kunt werken.

De IVA-uitkering ontvangt u als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u weer gedeeltelijk of volledig aan het werk gaat. Dit wordt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt genoemd.

Met de WGA-uitkering van UWV komt u vaak niet tot het inkomen dat u daarvoor had. Mogelijk heeft u recht op een aanvullende uitkering van NV schade.

Wanneer u bijna twee jaar ziek bent, wordt u door UWV gekeurd. UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Komt u in aanmerking voor een uitkering van UWV? En hoeveel is dat per maand? Dat hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent verklaard.

Bent u bij NV schade verzekerd met de WIA-werknemersverzekering?
Mogelijk vullen wij uw inkomen aan. Naast een aanvulling op uw inkomen, vinden wij het belangrijk u te begeleiden in de periode waarin u arbeidsongeschikt ben geraakt. Onze Adviseurs Arbeidsongeschiktheid en Casemanagers staan daarom voor u klaar.

Ik ben 35% of minder arbeidsongeschikt verklaard
U heeft geen recht op een uitkering van UWV. Samen met uw werkgever kijkt u naar de mogelijkheden voor een aangepaste functie of werkplek.

Ik ben 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard
U krijgt te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet zorgt voor een (tijdelijk) inkomen: de WGA-uitkering of de IVA-uitkering. De WGA-uitkering krijgt u als u (in de toekomst) kunt werken. De IVA-uitkering krijgt u als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Dit wordt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt genoemd.

Voordat u een uitkering bij UWV kunt aanvragen, moet u eerst gekeurd worden. U ontvangt een brief van UWV over de keuring. Tijdens deze keuring wordt bepaald of u arbeidsongeschikt bent en voor hoeveel procent. UWV bepaalt nu of u een aanvraag mag indienen voor een WGA-uitkering. Wanneer u recht heeft op een WGA-uitkering, moet u deze aanvragen bij UWV.

Ik ben 88 weken ziek Ik ben 93 weken ziek Ik ben 104 weken ziek
U ontvangt een brief van UWV over de keuring. Heeft u recht op een uitkering? Vraag deze uiterlijk in de 93e week aan. Uw werkgever stopt nu met het betalen van het loon. UWV en NV schade zorgen in de meeste gevallen voor een uitkering.

 

Deze WGA-uitkering vraagt u uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent aan. Dit doet u via de website van UWV. U moet verschillende stappen doorlopen om deze uitkering aan te vragen. Kijk op de website van UWV voor een overzicht van deze stappen.

Niet alleen moet u een uitkering aanvragen bij UWV, de uitkering van NV schade moet u ook zelf aanvragen. Aanvragen van een uitkering bij NV schade doet u met behulp van onze online aanvraagformulieren. Wij helpen u graag bij het invullen van de formulieren. U kunt contact met ons opnemen en dan lopen we er stap voor stap met u doorheen. Als u het liever zelf doet, kan dat uiteraard ook. Vult u dan het aanvraagformulier in en stuur dat per mail of post aan ons op. De verschillende aanvraagformulieren kunt u downloaden via onderstaande link(s).

Ik heb een WIA-werknemersverzekering en ben 15% tot 35% arbeidsongeschikt 
Ik heb een WIA-werknemersverzekering en ben 35% tot 80% arbeidsongeschikt
Ik heb een WIA excedentverzekering of een WIA-excedentverzekering TOP

Weet u niet precies welke verzekering u heeft? Of komt u er niet helemaal uit? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid.

In de cao is opgenomen dat u automatisch bent verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. Deze verzekering zorgt voor een aanvulling op uw inkomen, tot wel 70% van het inkomen dat u gewend was. Met de WIA-werknemersverzekering bent u verzekerd tot het maximum SV-loon (in 2018: € 54.614). Verdient u meer dan het SV-loon? Dan kunt u samen met uw werkgever een aanvullende verzekering van NV schade afsluiten. Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Kijk dan op de pagina Verzekeren bij NV schade.

NV schade zorgt voor een aanvulling op uw inkomen als u in de WIA terechtkomt. We staan u ook graag persoonlijk bij als u arbeidsongeschikt wordt. Onze adviseurs Arbeidsongeschiktheid en casemanagers staan voor u klaar. U kunt hen op werkdagen telefonisch bereiken op 070 316 08 34 of e-mailen naar ao-adviseur@nvschade-mt.nl.

Wat doet de adviseur Arbeidsongeschiktheid voor mij?
Als u ziek of arbeidsongeschikt raakt komt er veel op u af. Ook moet u veel regelen. U kunt bij de adviseur arbeidsongeschiktheid terecht met uw vragen. Ook kan de adviseur Arbeidsongeschiktheid u helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van uw uitkering. Dit is een gratis dienst.

Wat doet de casemanager voor mij als ik arbeidsongeschikt ben?
Bent u arbeidsongeschikt maar kunt u nog wel (gedeeltelijk) werken? De casemanager van NV schade helpt u om weer aan het werk te komen. Samen met u en een re-integratiebureau kijken we naar de mogelijkheden. Dit is een gratis dienst.

Ieder jaar berekenen we hoe hoog de premie is. De premie wordt berekend over het brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. 

Premie 2018

Hieronder vindt u de premies van 2018:

WIA-werknemersverzekering
 • De premie is 0,759% van uw brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018.)
 • Uw werkgever houdt maximaal de helft in op uw brutoloon, 0,3795%.
 • Uw werkgever draagt minimaal de helft zelf bij, 0,3795%.
WIA-excedentverzekering
 • De premie is 2,3%van het brutoloon tussen het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018) en €100.000.
 • Uw werkgever mag de hele premie inhouden op uw brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.
WIA-excedentverzekering Top
 • De premie hangt af van uw leeftijd en loon. Het gaat om een percentage van het loon tussen €100.000 en €300.000
 • Uw werkgever mag de hele premie inhouden op uw brutoloon. U kunt ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.
WGA-basisverzekering
 • De premie is 0,865%van het brutoloon tot het maximum sociale verzekeringsloon (€ 54.614 in 2018.)
 • Uw werkgever houdt maximaal de helft van de premie in op uw nettoloon.
 • Uw werkgever draagt zelf minimaal de helft bij.

Bekijk de premie in 2017

De premie is 0,759% van uw bruto jaarloon. Daarvan houdt uw werkgever maximaal de helft in op uw loon, 0,3795%. De premie wordt geheven over het loon tot € 54.614. Dat is tot het sociale verzekeringsloon (SV-loon) voor 2018.

Kortingen op premie

Premie bij loon rond minimumloon

Verdient u rond het minimum loon? Dan hoeft u mogelijk minder premie zelf te betalen. U mag namelijk niet onder het minimumloon uitkomen door de Wet aanpak schijnconstructies (WAS).

Dat betekent dat uw werkgever een groter deel van de premie moet gaan betalen vanaf 1 januari 2017 . Als u precies het minimumloon verdient, is dat zelfs de hele premie.

Premie in aanloop naar de AOW

Van 62 tot 24 maanden voor uw AOW-leeftijd betaalt u minder: 0,064%. De laatste 24 maanden voor de AOW-leeftijd betaalt u geen premie.

Premie bij UWV-uitkering

Als u tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt bent, dan houdt uw werkgever minder premie in op uw loon: 0,384%. Uw werkgever draagt zelf hetzelfde percentage bij. Als u een WGA- of IVA-uitkering van UWV krijgt, betaalt u geen premie. 

Voor de WIA-excedentverzekering betaalt u 2,3% van uw brutoloon tussen € 54.614 en € 100.000 (in 2018). Uw werkgever haalt deze premie elke maand automatisch van uw brutoloon af. U kunt met uw werkgever ook andere afspraken maken over het verdelen van de premiebetaling.

Premie in aanloop naar AOW

De laatste 24 maanden voor uw AOW-leeftijd betaalt u geen premie meer.

Premie bij UWV-uitkering

Als u 15%-35% arbeidsongeschikt raakt,  betaalt u minder: 2,283%. Als u een WGA- of een IVA-uitkering krijgt van UWV, betaalt u geen premie.

Heeft u een WIA-excedentverzekering Top bij NV schade? De hoogte van de premie hangt dan af van uw leeftijd en loon. Uw werkgever houdt deze premie in op uw loon vanaf € 100.000 tot € 300.000. U en uw werkgever kunnen ook afspreken de kosten anders te verdelen.

Uiterlijk binnen tien werkdagen na aanvraag van een uitkering, sturen wij u een brief. Bent u nog steeds (gedeeltelijk) werkzaam in de Metaal en Techniek of Automotive branche? Dan ontvangt uw werkgever ook een brief van ons. In deze brief staat of u recht heeft op een uitkering, de hoogte van uw uitkering en per wanneer u deze ontvangt.

Wanneer UWV u arbeidsongeschikt verklaart, heeft u mogelijk recht op een WGA-uitkering van UWV. Als uw werkgever eigenrisicodrager is, brengt UWV uw WGA-uitkering in rekening bij uw werkgever. Daarnaast is uw werkgever de eerste tien jaar verantwoordelijk om u weer aan het werk te helpen. Dit wordt re-integratie genoemd.

Uw werkgever kan kiezen om een WGA-basisverzekering bij NV schade af te sluiten. In dat geval begeleiden de casemanagers van NV schade u bij de re-integratie. Zij blijven dat doen als u niet meer bij uw werkgever in dienst bent.

Hoe helpt NV-schade als ik arbeidsongeschikt word en mijn werkgever WGA-basis-verzekerd is?

NV schade zorgt voor een adviseur arbeidsongeschiktheid die u en uw werkgever kan helpen bij het re-integratietraject. De adviseur zorgt voor een onafhankelijk arbeidsdeskundige die advies geeft over uw mogelijkheden. We kijken daarna met u en uw werkgever welk re-integratietraject het beste bij u past. Mogelijk kan uw werkgever aanpassingen doen waardoor u uw oude werk weer kunt doen. Ook kijken we of een omscholingstraject een goede oplossing is. Als u niet bij uw oude werkgever kunt blijven, kijken we u kunnen begeleiden naar een andere werkgever.

Heeft u vragen?

Als u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met NV schade of met uw werkgever. Als u arbeidsongeschikt bent, dan kunt ook ook rechtstreeks uw vragen stellen aan onze adviseur arbeidsongeschiktheid.

Wanneer u in dienst treedt bij uw werkgever in de Metaal en Techniek of Automotive branche, bent u automatisch verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. U heeft nu nog drie maanden de tijd om uw verzekering op te zeggen. U ontvangt van NV schade een welkomstbrief. Hierna heeft u nog een maand om uw verzekering op te zeggen. Daarna bent u verzekerd voor twaalf maanden. Na twaalf maanden is de verzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand.

Wilt u zich niet meer verzekeren bij NV schade? U kunt ervoor kiezen uw verzekering op te zeggen. Dit doet u door een aangetekende brief naar NV schade te sturen. Hierin vermeldt u de volgende gegevens:

 • uw naam;
 • uw persoonsnummer;
 • de verzekering die u wilt opzeggen;
 • per wanneer u wilt opzeggen (let op, er geldt een opzegtermijn van 1 maand nadat het eerste contract termijn is verstreken);
 • uw handtekening.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging. Het adres:

NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken
Antwoordnummer 16062
2501 VE  Den Haag

Bent u arbeidsongeschikt geraakt voor 1 januari 2004? Dan heeft u te maken met de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering).  In plaats van deze WAO-regeling is er nu de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Kijk op de website van UWV voor  meer informatie over de WAO-regeling.

De WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot één verzekering: de WIA-werknemersverzekering. Alle werknemers in de Metaal en Techniek en Automotive branche die bij NV schade een WIA-bodem en/of een WGA-hiaatverzekering hadden, zijn sinds 1 januari 2015 verzekerd met de WIA-werknemersverzekering. Deze verandering heeft geen invloed op uw uitkering. Met de WIA-werknemersverzekering zijn werknemers verzekerd tegen inkomstenverlies bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 80%.