Uw werkgever meldt u aan voor de WIA-werknemersverzekering. Dat gebeurt wanneer u in dienst gaat bij een werkgever in de metaal en techniek- of automotive-branche. U heeft dan nog drie maanden de tijd om uw verzekering op te zeggen.

Na ongeveer twee maanden ontvangt u van NV schade een welkomstbrief. Hierna heeft u nog een maand om uw verzekering op te zeggen. Daarna bent u verzekerd voor twaalf maanden. Na die twaalf maanden kunt u de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt ervoor kiezen uw verzekering op te zeggen. Dit doet u door een aangetekende brief naar NV schade te sturen. Hierin vermeldt u de volgende gegevens:

  • uw naam;
  • uw persoonsnummer (dit staat op de welkomstbrief);
  • de verzekering die u wilt opzeggen;
  • per wanneer u wilt opzeggen (let op de opzegtermijn);
  • uw handtekening.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging. Het adres:

NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken
Antwoordnummer 16062
2501 VE  Den Haag

U kunt de opzegging ook inscannen en mailen naar info@nvschade-mt.nl.