Korter dan 2 jaar ziek

Op deze pagina vindt u informatie over de eerste twee jaar waarin u ziek/arbeidsongeschikt bent. Een ongeluk of ziekte komt vaak onverwacht. U kunt ineens niet (volledig) werken. Dit kan voor onzekerheid zorgen, over uw toekomst en uw inkomen. Wij informeren u zo goed mogelijk over wat u te wachten staat in deze periode. Zo weet u hoe het zit met uw inkomen en wat u allemaal moet regelen. 

De eerste twee jaar dat u niet kunt werken, heet uw ziekteperiode. Uw werkgever betaalt dan uw loon door. Dit is geregeld in de Wet loondoorbetalingsplicht.

Hoe lang betaalt mijn werkgever mijn loon door?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar (104 weken) het loon door. Dit loopt vanaf de eerste dag dat u zich ziekmeldde.

Hoeveel loon krijg ik?

    In de eerste zes maanden dat u niet kunt werken, ontvangt u 100% van uw oude loon.
    De 18 maanden daarna is dat 90%.

Kan ik een uitkering van NV schade krijgen?

Na ongeveer twee jaar ziek zijn kunt u een uitkering aanvragen bij NV schade. U heeft dan de uitslag van de UWV-keuring. Die heeft u nodig voor uw aanvraag. U kunt al wel contact opnemen met onze adviseurs als u vragen heeft over arbeidsongeschikt zijn. 

Naar het stappenplan uitkering aanvragen bij NV schade
Neem contact op met de advieseur arbeidsongeschiktheid
                         

                                                Plotseling thuis zitten valt mij erg zwaar. 
                                                Gelukkig hoef ik me geen zorgen te maken
                                               om mijn inkomen, mijn loon wordt gewoon doorbetaald


                                                  

 

Wanneer u door ziekte of een ongeval lange tijd niet kan werken, moeten u en uw werkgever een aantal stappen doorlopen. Dit heeft te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet wil zorgen dat uw werkgever en u zich inzetten om u weer aan het werk te helpen.

Wanneer u na een tijd van ziekte weer aan het werk gaat, wordt dit re-integratie genoemd. U bent ook samen verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit doet u door samen door te gaan met de stappen die te maken hebben met re-integratie.

 De stappen in het kort (Arboportaal)

 Compleet stappenplan Poortwachter (UWV) (pdf)

Bent u bijna twee jaar ziek en bent nu nog niet (volledig) aan het werk? In de 88e week dat u ziek bent, ontvangt u van UWV een oproep voor het aanvragen van een WIA-uitkering. 

Kijk op de pagina ik ben langer dan twee jaar ziek voor een overzicht van wat u kunt verwachten in deze periode.

Neem contact op met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid. We helpen u graag.

Wilt u meer weten over de periode waarin u korter dan twee jaar ziek bent? Bekijk dan onderstaande video.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid. We kijken samen met u naar uw situatie en helpen u graag. Hiervoor betaalt u natuurlijk niets.