Korter dan 2 jaar ziek

Op deze pagina vindt u informatie over de eerste twee jaar waarin u ziek/arbeidsongeschikt bent. Een ongeluk of ziekte komt vaak onverwacht. U kunt ineens niet (volledig) werken. Dit kan voor onzekerheid zorgen, over uw toekomst en uw inkomen. Wij informeren u zo goed mogelijk over wat u te wachten staat in deze periode. Zo weet u hoe het zit met uw inkomen en wat u allemaal moet regelen. 

De eerste twee jaar dat u niet kunt werken, wordt de periode van ziekte genoemd. In deze periode betaalt uw werkgever het loon door. Dit is via de wet geregeld en wordt de wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte genoemd. In de eerste zes maanden dat u niet kunt werken, ontvangt u 100% van uw oude loon. De anderhalf jaar daarna is dat 90%. Dat is zo geregeld in de cao.

Ik ben korter dan twee jaar ziek  
Wie betaalt mijn loon nu ik niet kan werken? Uw werkgever betaalt maximaal 104 weken (twee jaar) het loon door.
Hoeveel is dit? Eerste zes maanden: 100% van het loon op eerste ziektedag
Anderhalf jaar daarna: 90% van het loon op eerste ziektedag

 

"Plotseling thuis zitten valt mij erg zwaar. Gelukkig hoef ik me geen zorgen te maken om mijn inkomen, want mijn loon wordt gewoon doorbetaald."

Wanneer u door ziekte of een ongeval lange tijd niet kan werken, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet zorgt ervoor dat uw werkgever zich samen met u inzet om u weer aan het werk te helpen. Wanneer u na een tijd van ziekte weer aan het werk gaat, wordt dit re-integratie genoemd. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit doen jullie door de verschillende stappen te doorlopen die in deze wet zijn opgenomen. Welke stappen dat precies zijn? Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf). Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.

Bent u bijna twee jaar ziek en bent nu nog niet (volledig) aan het werk? In de 88e week dat u ziek bent, ontvangt u van UWV een oproep voor het aanvragen van een WIA-uitkering. 
Kijk op de pagina Ik ben langer dan twee jaar ziek voor een overzicht van wat er allemaal op u afkomt in deze periode.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid. We kijken samen met u naar uw situatie en helpen u graag. Dit is een gratis dienst.

Wilt u meer weten over de periode waarin u korter dan twee jaar ziek bent? Bekijk dan onderstaande video.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met onze Adviseur Arbeidsongeschiktheid. We kijken samen met u naar uw situatie en helpen u graag. Dit is een gratis dienst.