De eerste twee jaar dat u niet kunt werken, wordt de periode van ziekte genoemd. In deze periode betaalt uw werkgever het loon door. Dit is via de wet geregeld en wordt de wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte genoemd. In de eerste zes maanden dat u niet kunt werken, ontvangt u 100% van uw oude loon. De anderhalf jaar daarna is dat 90%. Dat is zo geregeld in de cao.

Ik ben korter dan twee jaar ziek  
Wie betaalt mijn loon nu ik niet kan werken? Uw werkgever betaalt maximaal 104 weken (twee jaar) het loon door.
Hoeveel is dit? Eerste zes maanden: 100% van het loon op eerste ziektedag
Anderhalf jaar daarna: 90% van het loon op eerste ziektedag

 

"Plotseling thuis zitten valt mij erg zwaar. Gelukkig hoef ik me geen zorgen te maken om mijn inkomen, want mijn loon wordt gewoon doorbetaald."