Wanneer u door ziekte of een ongeval lange tijd niet kan werken, moeten u en uw werkgever een aantal stappen doorlopen. Dit heeft te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet wil zorgen dat uw werkgever en u zich inzetten om u weer aan het werk te helpen.

Wanneer u na een tijd van ziekte weer aan het werk gaat, wordt dit re-integratie genoemd. U bent ook samen verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit doet u door samen door te gaan met de stappen die te maken hebben met re-integratie.

 De stappen in het kort (Arboportaal)

 Compleet stappenplan Poortwachter (UWV) (pdf)