Wanneer u door ziekte of een ongeval lange tijd niet kan werken, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet zorgt ervoor dat uw werkgever zich samen met u inzet om u weer aan het werk te helpen. Wanneer u na een tijd van ziekte weer aan het werk gaat, wordt dit re-integratie genoemd. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit doen jullie door de verschillende stappen te doorlopen die in deze wet zijn opgenomen. Welke stappen dat precies zijn? Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf). Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.