U kunt door ziekte of een ongeval lange tijd niet werken. Dan moeten u en uw werkgever een aantal stappen doorlopen. Dit heeft te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet wil zorgen dat u en uw werkgever zich inzetten om u weer aan het werk te helpen.

De adviseurs Arbeidsongeschiktheid zijn er voor gratis advies en begeleiding voor u en uw werkgever. Zo kunnen ze u helpen met advies over omgaan met UWV. Of advies over de stappen van de Wet Poortwachter. Er kan veel op u afkomen, dus we helpen u graag overzicht te houden.

 Adviseurs Arbeidsongeschiktheid

 De stappen in het kort (Arboportaal)

 Compleet stappenplan Poortwachter (UWV) (pdf)