De afgelopen twee jaar moest uw werkgever uw loon voor een deel doorbetalen. Na twee jaar ziekte stopt dit. Mogelijk krijgt u daarna een uitkering van UWV en een aanvullende uitkering van NV schade.

Heeft u vragen over uw inkomen? Onze adviseur helpt u graag bij uw vragen.

Wanneer krijg ik een uitkering van UWV?

Of u in aanmerking komt voor een uitkering van UWV hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent verklaard. Als u bijna twee jaar ziek bent, krijgt u een brief van UWV over de keuring.

 Lees meer over de uitkering van UWV.

Krijg ik een uitkering van NV schade?

Naast een uitkering bij UWV heeft u mogelijk ook recht op een aanvullende uitkering van NV schade. De hoogte van uw uitkering hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent verklaard en welke verzekering u bij ons heeft afgesloten. In de cao is opgenomen dat uw werkgever u meteen aanmeldt bij de WIA-werknemersverzekering van NV schade. 

 Lees meer over wanneer wij uitbetalen

 Ga direct naar het stappenplan voor het aanvragen van een uitkering

Hieronder vindt u meer informatie over uw WIA-werknemersverzekering.

Ik ben 15-35% arbeidsongeschikt verklaard

U heeft recht op een uitkering van NV schade als u bij ons verzekerd was op uw eerste ziektedag én als u nog aan het werk bent. Met deze uitkering kunt u een aanvulling krijgen tot 100% van uw oude loon. Deze uitkering is op basis van uw loon tot € 55.927. Dit is het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) in 2019. 

Deze uitkering krijgt u;

      Maximaal 7,5 jaar
      Tot u werkloos wordt
      Tot u weer gekeurd wordt door UWV en niet meer 15-35% arbeidsongeschikt bent​   
      Bij een eerste ziektedag voor 2004: tot uw 65e.
      Bij een eerste ziektedag na 2003: tot uw AOW-leeftijd (max. 67 jaar*).

*Mogelijk is uw AOW-leeftijd hoger dan 67 jaar. Vanuit NV schade willen we uw uitkering dan doorbetalen tot uw AOW-leeftijd als de financiële situatie van NV schade goed genoeg is en dit dus toelaat.

Ik ben 35-80% arbeidsongeschikt verklaard

U heeft recht op een uitkering van NV schade als u bij ons verzekerd was op uw eerste ziektedag. Met deze uitkering kunt u een aanvulling krijgen tot minimaal 70% van uw oude loon. Deze uitkering krijgt u als u geen loongerelateerde uitkering van UWV meer ontvangt, maar een loonaanvullings- of vervolguitkering. De uitkering is op basis van uw loon tot € 55.927. Dit is het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) in 2019. 

Deze uitkering krijgt u;

      Tot u weer gekeurd wordt door UWV en niet meer 35-80% arbeidsongeschikt bent.    
      Bij een eerste ziektedag voor 2004: tot uw 65e.
      Bij een eerste ziektedag na 2003: tot uw AOW-leeftijd (max. 67 jaar*).

*Mogelijk is uw AOW-leeftijd hoger dan 67 jaar. Vanuit NV schade willen we uw uitkering dan doorbetalen tot uw AOW-leeftijd als de financiële situatie van NV schade goed genoeg is en dit dus toelaat.

Wanneer krijg ik geen uitkering? 

Heeft uw werkgever u niet aangemeld?

Als uw werkgever u niet heeft aangemeld, dan bent u niet verzekerd. Ook als de premie niet betaald is, bent u niet verzekerd.

Bent u minder dan 15% of meer dan 80% arbeidsongeschikt?

 Als u minder dan 15% of meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u geen uitkering van NV schade.

 Bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt en kunt u niet meer kunt werken? Dan vult de IVA-uitkering van UWV uw inkomen aan tot 75% van het loon op uw eerste ziektedag. Dat is meer dan de 70% die NV schade kan bieden. Daarom krijgt u dan geen uitkering.

Verdient u meer dan € 55.927 in 2019? En heeft u alleen een WIA-werknemersverzekering?

Met uw WIA-werknemersverzekering bent u verzekerd tot het maximum sociale-verzekeringsloon. In 2019 is dat € 55.927. Verdient u meer? Dan kan uw werkgever een aanvullende verzekering bij NV schade afsluiten.

 Ga naar de pagina 'Verzekeren bij NV schade' voor meer informatie.