Als u ziek of arbeidsongeschikt raakt, komt er veel op u af. U moet opeens veel regelen. U moet een uitkering aanvragen bij UWV en bij NV schade. Onze adviseur arbeidsongeschiktheid helpt u graag daarbij. Als u vragen heeft, maar ook als bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering bij UWV. Dit is helemaal gratis.

Hoe vraag ik een uitkering bij UWV aan? 
Voordat u een uitkering bij UWV kunt aanvragen, moet u eerst gekeurd worden. U ontvangt een brief van UWV over de keuring. Tijdens deze keuring wordt bepaald of u arbeidsongeschikt bent en voor hoeveel procent. UWV bepaalt nu of u een aanvraag mag indienen voor een WGA-uitkering. Wanneer u recht heeft op een WGA-uitkering, moet u deze aanvragen bij UWV.

Ik ben 88 weken ziek Ik ben 93 weken ziek Ik ben 104 weken ziek
U ontvangt een brief van UWV over de keuring Heeft u recht op een uitkering? Vraag deze uiterlijk in de 93e week aan. Uw werkgever stopt nu met het betalen van het loon. UWV en NV schade zorgen in de meeste gevallen voor een uitkering.

 

Deze WGA-uitkering vraagt u uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent aan. Dit doet u via de website van UWV. U moet verschillende stappen doorlopen om deze uitkering aan te vragen. Kijk op de website van UWV voor een overzicht van deze stappen.

Hoe vraag ik een uitkering bij NV schade aan?
Niet alleen moet u een uitkering aanvragen bij UWV, de uitkering van NV schade moet u ook zelf aanvragen. De hoogte van uw uitkering hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent verklaard en welke verzekering u bij ons heeft afgesloten. In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor een uitkering.

Verzekeringen van NV schade Ik ben 15-35% arbeidsongeschikt Ik ben 35-80% arbeidsongeschikt Ik ben 80-100% arbeidsongeschikt

WIA-werknemersuitkering

 • Als ik verzekerd was bij NV schade op mijn eerste ziektedag
 • Als ik nog aan het werk ben
 • Als ik verzekerd was bij NV schade op mijn eerste ziektedag
 • Als ik geen WGA-loongerelateerde uitkering van UWV meer ontvang, maar een loonaanvullings- of vervolguitkering
 • Er is geen aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 80% vanuit de WIA-werknemersverzekering

WIA-excedentverzekering

 • Als ik verzekerd was bij NV schade op mijn eerste ziektedag
 • Als ik nog aan het werk ben
 • Als ik verzekerd was bij NV schade op mijn eerste ziektedag
 • Als ik een WIA-uitkering van UWV ontvang
 • Als ik verzekerd was bij NV schade op mijn eerste ziektedag
 • Als ik een WIA-uitkering van UWV ontvang
WIA-excedentverzekering TOP
 • Er is geen aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% vanuit de WIA-excedentverzekering TOP.
 • Als ik verzekerd was bij NV schade op mijn eerste ziektedag
 • Als ik een WIA-uitkering van UWV ontvang
 • Als ik verzekerd was bij NV schade op mijn eerste ziektedag
 • Als ik een WIA-uitkering van UWV ontvang

 

Aanvragen van een uitkering bij NV schade doet u met behulp van onze online aanvraagformulieren. Wij helpen u graag bij het invullen van de formulieren. U kunt contact met ons opnemen, dan lopen we er stap voor stap met u doorheen. Het stappenplan voor het aanvragen van een uitkering vindt u hier

Als u het liever zelf doet, kan dat uiteraard ook. Vult u dan het aanvraagformulier in en stuur dat per mail of post aan ons op. De verschillende aanvraagformulieren kunt u downloaden via onderstaande link(s).

Ik heb een WIA-werknemersverzekering en ben 15% tot 35% arbeidsongeschikt 
Ik heb een WIA-werknemersverzekering en ben 35% tot 80% arbeidsongeschikt
Ik heb een WIA excedentverzekering of een WIA-excedentverzekering TOP


Hoe geef ik wijzigingen door?
Verandert er iets aan uw werk of inkomen? Het is belangrijk dat u wijzigingen doorgeeft. Niet alleen aan UWV maar ook aan NV schade. Deze kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hoogte en duur van uw uitkering. Ontvangt u een brief van UWV over een wijziging in uw WGA-uitkering? Stuur dan een kopie van deze brief naar NV schade. Dan kijken wij of uw uitkering bij ons ook wijzigt. Voorbeelden van UWV-brieven.

Wijzigingen geeft u door wanneer:

 • uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
 • u een brief ontvangt van UWV over een wijziging in uw uitkering;
 • de hoogte van uw uitkering bij UWV verandert;
 • u meer of minder uur gaat werken;
 • u stopt met werken.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat u een wijziging heeft doorgegeven, sturen wij u een reactie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.