Wanneer u naast uw uitkering nog kan werken, is het belangrijk dit ook te doen. Niet alleen blijft u daardoor betrokken bij uw werk, ook heeft dit positieve gevolgen voor uw inkomen. 

Via onderstaande voorbeelden ziet u welke positieve gevolgen werken naast uw uitkering heeft op uw inkomen. U kunt dit ook zelf berekenen.

 Bereken hier in vijf stappen uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Voorbeeld situaties

Stel u verdient € 2.000 per maand. U wordt ziek en bent 50% arbeidsongeschikt gekeurd door UWV. Dit betekent dat u nog voor 50% kan werken, en dus nog € 1.000 per maand kan verdienen. U moet minstens de helft hiervan verdienen om een WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV krijgen. Anders ontvangt u een WGA-vervolguitkering.

 U bent arbeidsongeschikt en werkt niet naast uw uitkering

U werkt niet en ontvangt dus ook geen loon. Daarom ontvangt u een WGA-vervolguitkering van UWV van € 520. De uitkering van NV schade vult aan tot 70% van uw oude inkomen. Wij betalen u € 880 per maand. Uw totale inkomen is: € 520 (UWV) + € 880 (NV schade) =  € 1.400 (70% van uw oude loon).

 U bent arbeidsongeschikt en werkt naast uw uitkering

U werkt en ontvangt loon naast uw uitkering. Stel u verdient € 400 per maand. De WGA-vervolguitkering van UWV blijft € 520. NV schade verrekent 70% van het loon dat u verdient met werken. Dat betekent dat u € 880 – (0,7 * € 400) = € 600 krijgt. De uitkering van NV schade is in situatie 2 lager, maar uw totale inkomen is hoger: € 520 (UWV)+ € 400 (loon) + € 600 (NV schade) = € 1.520 (76% van uw oude loon).  

 U bent arbeidsongeschikt en gaat nog meer werken naast uw uitkering

U gaat nog meer werken en verdient nu € 600. Dat is meer dan de helft van wat u zou kunnen verdienen volgens UWV. Daarom krijgt u een WGA-loonaanvullingsuitkering. UWV berekent dat deze € 700 is. NV schade kijkt bij de berekening van uw uitkering naar wat u verdient bij uw werkgever. NV schade berekent 70% van uw nieuwe loon (€ 600 * 0,7 = € 420). Dat trekken wij af van de uitkering die wij aan u betalen en daarom ontvangt u: € 700 - € 420 = € 280 van NV schade. Het totale inkomen is: € 700 (UWV) + € 600 (loon) + € 280 (NV schade)  = € 1.580 (79% van uw oude loon).

Wilt u meer weten over de WIA-regeling?

Bekijk dan onderstaande video.