Wanneer u in dienst treedt bij uw werkgever in de Metaal en Techniek of Automotive branche, bent u automatisch verzekerd voor de WIA-werknemersverzekering. U heeft nu nog drie maanden de tijd om uw verzekering op te zeggen. U ontvangt van NV schade een welkomstbrief. Hierna heeft u nog een maand om uw verzekering op te zeggen. Daarna bent u verzekerd voor twaalf maanden. Na twaalf maanden is de verzekering dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand.

Wilt u zich niet meer verzekeren bij NV schade? U kunt ervoor kiezen uw verzekering op te zeggen. Dit doet u door een aangetekende brief of e-mail (info@nvschade-mt.nl) naar NV schade te sturen. Hierin vermeldt u de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw persoonsnummer;
  • de verzekering die u wilt opzeggen;
  • per wanneer u wilt opzeggen (let op, er geldt een opzegtermijn van 1 maand nadat het eerste contract termijn is verstreken);
  • uw handtekening.

Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, sturen wij een schriftelijke bevestiging.

Het adres:
NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken
Antwoordnummer 16062
2501 VE Den Haag