Naast de WIA-werknemersverzekering, kunt u er voor kiezen de WIA-excedentverzekering door uw werkgever af te laten sluiten. Wat deze verzekering precies dekt, leest u op deze pagina.

Wat verzekert de WIA-excedentverzekering?

U komt in aanmerking voor de WIA-excedentverzekering als u meer dan € 55.927 verdient en verzekerd bent met de WIA-werknemersverzekering van NV schade. De WIA-excedentverzekering verzekert uw loon tot maximaal € 100.000. 

Wanneer keert de WIA-excedentverzekering uit?

Deze afbeelding geeft aan bij welke percentages arbeidsongeschiktheid NV schade aan u uitkeert. Dit staat ook in de tekst eronder en in de voorwaarden.
Procent arbeidsongeschiktheid volgens UWV

Wanneer keert de WIA-excedentverzekering uit? 0-15% Geen Uitkering. 15-35% Uitkering bij arbeidsongeschiktheid als u werkt 35-100% uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om deel te nemen aan de WIA-excedentverzekering?

  • u bent verzekerd met de WIA-werknemersverzekering van NV schade;
  • u bent op het moment dat u onder de dekking valt vier weken volledig arbeidsgeschikt;
  • u verdient meer dan € 55.927 per jaar, dat is het maximum sociale verzekeringsloon of SV-loon in 2019.

Hoe hoog is de premie voor de WIA-excedentverzekering?

Voor de WIA-excedentverzekering betaalt u 2,3% van uw brutoloon tot € 100.000 en vanaf het maximum SV-loon. Dit is € 55.927 in 2019. Uw werkgever haalt deze premie elke maand automatisch van uw brutoloon af. U en uw werkgever kunnen over de verdeling van de te betalen premie zelf andere afspraken maken.

Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Heeft u nog vragen? Of heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij uw vragen.

Met de WIA-excedentverzekering vullen wij uw loon aan tot 100% van het loon dat u kreeg op de eerste ziektedag, bij arbeidsongeschiktheid tussen de 15% en 35%. Dit doen wij voor maximaal 7,5 jaar. 

Wanneer u 35% tot 80% arbeidsongeschikt bent, vullen wij uw loon tot minimaal 70% aan totdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. 

Bent u meer dan 80% arbeidsongeschikt? U krijgt dan een aanvulling op uw IVA-uitkering tot 75% van het loon dat u kreeg op de eerste ziektedag.

Wilt u meer weten over de WIA-excedentverzekering? Bekijk dan onderstaande video.

Heeft u nog vragen over onze verzekeringen? Of heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij al uw vragen.