Wanneer u werkzaam bent in de Metaal en Techniek of Automotive-branche, bent u automatisch verzekerd met de WIA-werknemersverzekering. Dat is zo geregeld in de cao. Wat deze verzekering precies dekt en wat wij voor u betekenen bij arbeidsongeschiktheid, leest u op deze pagina.

Wat verzekert de WIA-werknemersverzekering?

De WIA-werknemersverzekering beperkt uw verlies van inkomen als u in de WIA terechtkomt. De uitkering uit deze verzekering is op basis van uw loon tot € 55.927. Dit is het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) in 2019. Daarbij telt uw brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. Hoeveel uitkering u krijgt, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Dit stelt UWV vast.

Wanneer keert de WIA-werknemersverzekering uit?

Deze afbeelding is een weergave van de tekst hieronder in staaftabelvorm. Dit is een vereenvoudigde versie van de voorwaarden. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Procent arbeidsongeschiktheid volgens UWV

Wanneert keert de WIA-werknemersverzekering uit?

 Ik ben 15-35% arbeidsongeschikt verklaard

  • Als u nog wel (gedeeltelijk) werkt, betaalt NV schade uit. Als u helemaal uit dienst bent, krijgt u geen uitkering van NV schade.
  • U krijgt van NV schade een aanvulling tot maximaal 100% van uw loon op uw eerste ziektedag. De uitkering uit deze verzekering is op basis van uw loon tot € 55.927. Dit is het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) in 2019. 

 Ik ben 35-80% arbeidsongeschikt verklaard

  • NV schade betaalt uit als u geen WGA-loongerelateerde uitkering van UWV meer ontvangt, maar een loonaanvullings- of vervolguitkering.
  • U krijgt van NV schade doorgaans een aanvulling tot minimaal 70% van uw loon op uw eerste ziektedag. De uitkering uit deze verzekering is op basis van uw loon tot € 55.927. Dit is het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) in 2019. 

 Ik ben 0-15% of 80-100% arbeidsongeschikt verklaard

  • Als u 0-15% arbeidsongeschikt bent verklaard, krijgt u geen uitkering van NV schade. 
  • Alleen als u tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt bent,  kunt u daarna contact opnemen om te kijken of u een uitkering krijgt. Als u blijvend 80-100% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen uitkering van NV schade. Dit is zo afgesproken in de cao om de premie betaalbaar te houden. De uitkering uit deze verzekering is op basis van uw loon tot € 55.927. Dit is het maximum sociale verzekeringsloon (SV-loon) in 2019. 

Verdient u meer dan € 55.927?

Dan is het loon boven dit bedrag niet meeverzekerd. Hiervoor kunt u de aanvullende WIA-excedentverzekering of de WIA-excedentverzekering Top afsluiten via uw werkgever.

Hoe hoog is de premie voor de WIA-werknemersverzekering?

Uw werkgever houdt elke maand een vast bedrag in op uw loon. Voor de WIA-werknemersverzekering is dat maximaal 0,365% van uw brutoloon. Als uw loon in 2019 hoger is dan € 55.927, dan betaalt u alleen premie over het bedrag tot € 55.927. Daarbij telt uw brutoloon en de vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering en dertiende maand. 

Wilt u meer weten over onze verzekeringen? Heeft u nog vragen? Of heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij uw vragen.

Wanneer stopt mijn verzekering?

Werkt u niet meer bij een werkgever in de Metaal en Techniek of Automotive-branche? Of bereikt u de AOW-leeftijd? Uw verzekering bij NV schade stopt automatisch. Bent u ziek op het moment dat u uit dienst gaat? Neem dan contact met ons op. Mogelijk heeft u in de toekomst recht op een uitkering.

Wilt u zich niet meer verzekeren bij NV schade? U kunt ervoor kiezen uw verzekering op te zeggen.

Hoe vraag ik een uitkering bij NV schade aan?

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, moet u zelf een uitkering aanvragen bij NV schade. We helpen u graag bij het aanvragen van de uitkering. U kunt contact met ons opnemen en dan lopen we er stap voor stap met u doorheen. Het stappenplan voor het aanvragen van een uitkering vindt u hier.

De eerste twee jaar van ziekte betaalt uw werkgever uw loon door. De eerste zes maanden is dit 100%, daarna is dit 90% van uw laatst verdiende loon. Dit is zo geregeld in de cao. Na twee jaar wordt u gekeurd door UWV.
Bent u tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast werkzaam? NV schade vult uw loon nu aan tot soms wel 100% van het loon dat u kreeg op uw eerste ziektedag. Dat doen wij maximaal 7,5 jaar. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast niet werkzaam? In dit geval vullen wij uw loon niet aan.
 

Wanneer u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt bent, is uw inkomen op een andere manier opgebouwd. Van UWV ontvangt u een WGA-loongerelateerde uitkering. Daarna ontvangt u een WGA-loonaanvullingsuitkering van UWV. Als aanvulling op deze uitkering ontvangt u de uitkering van de WIA-werknemersverzekering van NV schade.

Dit doen wij maximaal totdat u 67 bent en mogelijk langer. Dit totaal inkomen kan hoger zijn als u naast uw uitkering werkt. Weten waar u precies op kunt rekenen?

Neem contact op

Wilt u meer weten over uw (geschatte) AOW leeftijd? Kijk dan op de website van de rijksoverheid. 
 

Wanneer u niet werkt naast uw uitkering, is uw inkomen anders opgebouwd. U ontvangt nu geen inkomen uit werk. U krijgt een WGA-vervolguitkering van UWV. NV schade vult in dit geval uw inkomen aan. Dit doen wij tot maximaal 70% van het loon op uw eerste ziektedag.

 

Wilt u meer weten over de WIA-werknemersverzekering? Bekijk dan onderstaande video.

Heeft u nog vragen over onze verzekeringen? Of heeft u niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij al uw vragen.