De eerste twee jaar van ziekte betaalt uw werkgever uw loon door. De eerste zes maanden is dit 100%, daarna is dit 90% van uw laatst verdiende loon. Dit is zo geregeld in de cao. Na twee jaar wordt u gekeurd door UWV.
Bent u tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast werkzaam? NV schade vult uw loon nu aan tot soms wel 100% van het loon dat u kreeg op uw eerste ziektedag. Dat doen wij maximaal 7,5 jaar. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt gekeurd en daarnaast niet werkzaam? In dit geval vullen wij uw loon niet aan.