Wanneer u niet werkt naast uw uitkering, is uw inkomen anders opgebouwd. U ontvangt nu geen inkomen uit werk. U krijgt een WGA-vervolguitkering van UWV. NV schade vult in dit geval uw inkomen aan. Dit doen wij tot maximaal 70% van het loon op uw eerste ziektedag.